Kamstrup 402 värmemätare

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Ove Jansson, Abelko Innovation
Version
6
Uppdaterad
2019-05-21
Skapad
2013-08-27
Kategori
M-bus, Mätare, Trådlöst, Värme
Visningar
5401

Beskrivning

Fungerar även på IMSE Ultra
Kamstrup MC 402 är en vidareutveckling av Kamstrup MC 401.

Bruksanvisning

Hur man installerar typdefinitionerna och driftsätter modulerna finns beskrivet i användarmanualen, kapitel 18.7.

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

DEVICETYPE Kamstrup_402 NAMED "Kamstrup_402" TYPEID 16384 IS
% --- Device created 09:28:47 2011-03-16
  PARAMETER
    Id :"Address"INT;
  PUBLIC
    IDNr : "ID number"INT;
    rec2 : "Energy"["kWh"]INT;
    rec3 : "Volume"["m³"]DEC2;
    rec5 : "Flow Temperature"["°C"]DEC2;
    rec6 : "Return Temperature"["°C"]DEC2;
    rec7 : "Temperature Difference"["°K"]DEC2;
    rec8 : "Power"["kW"]DEC2;
    rec10 : "Volume Flow"["m³/h"]DEC2;
  PRIVATE
    Exp;
  BAUDRATE 2400;
  PARITY EVEN;
  CHECKSUM SUM8 SKIP 4;
  POSTBYTES 1;

  TELEGRAM Init NAMED "Init" IS
    QUESTION
    DATA[0] := HEX(10);
    DATA[1] := HEX(40);
    DATA[2] := BYTE(Id);
    DATA[3] <- BYTE(DATA :=Id+64;);
    DATA[4] := HEX(16);
  ANSWER SIZE 1
    DATA[0] = HEX(E5);
  TIMEOUT 5000
  END;

  TELEGRAM Read NAMED "Read" IS
    QUESTION
      DATA[0] := HEX(10);
      DATA[1] := HEX(5B);
      DATA[2] := BYTE(Id);
      DATA[3] <- BYTE(DATA :=Id+91;);
      DATA[4] := HEX(16);
    ANSWER SIZE 253
      DATA[0] = HEX(68);
      DATA[1] = HEX(F7);
      DATA[2] = HEX(F7);
      DATA[3] = HEX(68);
      DATA[4] = HEX(08);
      DATA[5] = BYTE(Id);
      DATA[6] = HEX(72);
      DATA[7] -> BYTE(IDNr := (DATA & HEX(F)) + 10*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[8] -> BYTE(IDNr := IDNr + 100*(DATA & HEX(F)) + 1000*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[9] -> BYTE(IDNr := IDNr + 10000*(DATA & HEX(F)) + 100000*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[10] -> BYTE(IDNr := IDNr + 1000000*(DATA & HEX(F)) + 10000000*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[14] = HEX(04);
      DATA[27] -> WORD(rec2:=DATA;);
      DATA[29] -> WORD(rec2:=rec2 + 65536*DATA;);
      DATA[26] -> BYTE(Exp := DATA & 7 - 6; rec2 := rec2*10^Exp;);
      DATA[33] -> WORD(rec3:=DATA;);
      DATA[35] -> WORD(rec3:=rec3 + 65536*DATA;);
      DATA[32] -> BYTE(Exp := DATA & 7 - 6; rec3 := rec3*10^Exp;);
      DATA[45] -> WORD(rec5:=DATA;);
      DATA[47] -> WORD(rec5:=rec5 + 65536*DATA;);
      DATA[44] -> BYTE(Exp := DATA & 3 - 3; rec5 := rec5*10^Exp;);
      DATA[51] -> WORD(rec6:=DATA;);
      DATA[53] -> WORD(rec6:=rec6 + 65536*DATA;);
      DATA[50] -> BYTE(Exp := DATA & 3 - 3; rec6 := rec6*10^Exp;);
      DATA[57] -> WORD(rec7:=DATA;);
      DATA[59] -> WORD(rec7:=rec7 + 65536*DATA;);
      DATA[56] -> BYTE(Exp := DATA & 3 - 3; rec7 := rec7*10^Exp;);
      DATA[63] -> WORD(rec8:=DATA;);
      DATA[65] -> WORD(rec8:=rec8 + 65536*DATA;);
      DATA[62] -> BYTE(Exp := DATA & 7 - 6; rec8 := rec8*10^Exp;);
      DATA[75] -> WORD(rec10:=DATA;);
      DATA[77] -> WORD(rec10:=rec10 + 65536*DATA;);
      DATA[74] -> BYTE(Exp := DATA & 7 - 6; rec10 := rec10*10^Exp;);
    TIMEOUT 5000
  END;
END;  

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.