IMSE MxM28

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Daniel Carlson, Abelko Innovation
Version
13
Uppdaterad
2016-11-02
Skapad
2015-01-15
Kategori
IO enheter, Modbus
Visningar
6079

Beskrivning

Typdefinition för Abelkos expansionsmodul MxM28 som ingår IMSE-familjen. Detta skript används då modulen kopplas som en modbus-enhet.
Modulen har 8 universalingångar, 8 digitala ingångar, 6 analoga utgångar och 6 digitala reläutgångar.

Bruksanvisning

Manual

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for IMSE MxM28
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   38400
%       Mode:   RTU
%       
% Factory default 
%       Address: 1

% Author: Daniel Carlson, ABELKO AB Luleå
%
% History:  2014-03-28 DC initial version
%           2015-09-03 DC Answer size of telegram GetDI1-8 shall be 21, not 20
%           2016-05-13 DC Munit added for counters and frequency
%
DEVICETYPE IMSE_MxM28 NAMED "IMSE_MxM28" TYPEID 21465 IS  
  PARAMETER
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Address of this unit
    Addr: "Address" [""] INT
      | (sv)   "Adress"
      | (en)   "Address"
      | (MENU) "YES";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Communication timeout
    ComTimeout: "Com timeout" [""]   INT
      | (sv)   "Kommunikationstimeout"
      | (en)   "Communication timeout"
      | (MENU) "YES";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Reset counters
    DI1_CounterReset :"DI1 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI1 Reset counter"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_CounterReset :"DI2 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI2 Reset counter"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_CounterReset :"DI3 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI3 Reset counter"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_CounterReset :"DI4 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI4 Reset counter"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5_CounterReset :"DI5 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI5 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI5 Reset counter"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6_CounterReset :"DI6 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI6 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI6 Reset counter"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7_CounterReset :"DI7 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI7 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI7 Reset counter"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8_CounterReset :"DI8 Reset counter" [""] INT
      | (sv)   "DI8 Nollställ räknare"
      | (en)   "DI8 Reset counter"
      | (NODE) "DI8";

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Reset counter overflow flag
    DI1_OverflowFlagReset :"DI1 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI1 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_OverflowFlagReset :"DI2 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI2 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_OverflowFlagReset :"DI3 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI3 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_OverflowFlagReset :"DI4 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI4 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5_OverflowFlagReset :"DI5 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI5 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI5 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6_OverflowFlagReset :"DI6 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI6 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI6 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7_OverflowFlagReset :"DI7 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI7 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI7 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8_OverflowFlagReset :"DI8 Reset overflow flag" [""] INT
      | (sv)   "DI8 Nollställ fullindikering"
      | (en)   "DI8 Reset overflow flag"
      | (NODE) "DI8";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Flank Settings
    DI1_FlankSettings: "DI1 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI1 Flankinställning"
      | (en)   "DI1 Flank setting"
      | (NODE) "DI1"
      | (MENU) "YES";
      
    DI2_FlankSettings: "DI2 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI2 Flankinställning"
      | (en)   "DI2 Flank setting"
      | (NODE) "DI2"
      | (MENU) "YES";
      
    DI3_FlankSettings: "DI3 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI3 Flankinställning"
      | (en)   "DI3 Flank setting"
      | (NODE) "DI3"
      | (MENU) "YES";
      
    DI4_FlankSettings: "DI4 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI4 Flankinställning"
      | (en)   "DI4 Flank setting"
      | (NODE) "DI4"
      | (MENU) "YES";
    
    DI5_FlankSettings: "DI5 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI5 Flankinställning"
      | (en)   "DI5 Flank setting"
      | (NODE) "DI5"
      | (MENU) "YES";
      
    DI6_FlankSettings: "DI6 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI6 Flankinställning"
      | (en)   "DI6 Flank setting"
      | (NODE) "DI6"
      | (MENU) "YES";
      
    DI7_FlankSettings: "DI7 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI7 Flankinställning"
      | (en)   "DI7 Flank setting"
      | (NODE) "DI7"
      | (MENU) "YES";
      
    DI8_FlankSettings: "DI8 Pulse edge" ["Positiv,Negativ,Båda"]   ENUM
      | (sv)   "DI8 Flankinställning"
      | (en)   "DI8 Flank setting"
      | (NODE) "DI8"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%%
    % Trip voltage
    DI_TripVoltage: "DI Trip voltage" ["10V,4V"] ENUM
      | (sv)   "DI Omslagsspänning"
      | (en)   "DI Trip voltage"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Digital output
    DO1: "DO1" [""] INT
      | (sv)   "DO1"
      | (en)   "DO1"
      | (NODE) "DO1";
      
    DO2: "DO2" [""] INT
      | (sv)   "DO2"
      | (en)   "DO2"
      | (NODE) "DO2";
      
    DO3: "DO3" [""] INT
      | (sv)   "DO3"
      | (en)   "DO3"
      | (NODE) "DO3";
      
    DO4: "DO4" [""] INT
      | (sv)   "DO4"
      | (en)   "DO4"
      | (NODE) "DO4";
      
    DO5: "DO5" [""] INT
      | (sv)   "DO5"
      | (en)   "DO5"
      | (NODE) "DO5";
      
    DO6: "DO6" [""] INT
      | (sv)   "DO6"
      | (en)   "DO6"
      | (NODE) "DO6";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Universal input type
    UI1_Type: "UI1_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI1 Typ av mätning"
      | (en)   "UI1 Measurement type"
      | (NODE) "UI1"
      | (MENU) "YES";
      
    UI2_Type: "UI2_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI2 Typ av mätning"
      | (en)   "UI2 Measurement type"
      | (NODE) "UI2"
      | (MENU) "YES";
      
    UI3_Type: "UI3_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI3 Typ av mätning"
      | (en)   "UI3 Measurement type"
      | (NODE) "UI3"
      | (MENU) "YES";
      
    UI4_Type: "UI4_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI4 Typ av mätning"
      | (en)   "UI4 Measurement type"
      | (NODE) "UI4"
      | (MENU) "YES";
      
    UI5_Type: "UI5_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI5 Typ av mätning"
      | (en)   "UI5 Measurement type"
      | (NODE) "UI5"
      | (MENU) "YES";
      
    UI6_Type: "UI6_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI6 Typ av mätning"
      | (en)   "UI6 Measurement type"
      | (NODE) "UI6"
      | (MENU) "YES";
      
    UI7_Type: "UI7_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI7 Typ av mätning"
      | (en)   "UI7 Measurement type"
      | (NODE) "UI7"
      | (MENU) "YES";
      
    UI8_Type: "UI8_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI8 Typ av mätning"
      | (en)   "UI8 Measurement type"
      | (NODE) "UI8"
      | (MENU) "YES";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Resistor Range
    UI1_Range :     "UI1_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI1 Mätområde" 
      | (en) "UI1 Measurement range"
      | (NODE) "UI1"
      | (MENU) "COND, UI1_Type, =, 0";      
      
    UI2_Range :     "UI2_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI2 Mätområde" 
      | (en) "UI2 Measurement range"
      | (NODE) "UI2"
      | (MENU) "COND, UI2_Type, =, 0";      
      
    UI3_Range :     "UI3_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI3 Mätområde" 
      | (en) "UI3 Measurement range"
      | (NODE) "UI3"
      | (MENU) "COND, UI3_Type, =, 0";      
      
    UI4_Range :     "UI4_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI4 Mätområde" 
      | (en) "UI4 Measurement range"
      | (NODE) "UI4"
      | (MENU) "COND, UI4_Type, =, 0";      
      
    UI5_Range :     "UI5_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI5 Mätområde" 
      | (en) "UI5 Measurement range"
      | (NODE) "UI5"
      | (MENU) "COND, UI5_Type, =, 0";      
      
    UI6_Range :     "UI6_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI6 Mätområde" 
      | (en) "UI6 Measurement range"
      | (NODE) "UI6"
      | (MENU) "COND, UI6_Type, =, 0";      
      
    UI7_Range :     "UI7_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI7 Mätområde" 
      | (en) "UI7 Measurement range"
      | (NODE) "UI7"
      | (MENU) "COND, UI7_Type, =, 0";      
      
    UI8_Range :     "UI8_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI8 Mätområde" 
      | (en) "UI8 Measurement range"
      | (NODE) "UI8"
      | (MENU) "COND, UI8_Type, =, 0";      

    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Analog output
    AO1: "AO1" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO1"
      | (en)   "AO1"
      | (NODE) "AO1";
      
    AO2: "AO2" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO2"
      | (en)   "AO2"
      | (NODE) "AO2";
      
    AO3: "AO3" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO3"
      | (en)   "AO3"
      | (NODE) "AO3";
      
    AO4: "AO4" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO4"
      | (en)   "AO4"
      | (NODE) "AO4";
      
    AO5: "AO5" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO5"
      | (en)   "AO5"
      | (NODE) "AO5";
      
    AO6: "AO6" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO6"
      | (en)   "AO6"
      | (NODE) "AO6";
      
  PUBLIC
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Cable sequence number
    CSN: "CSN" [""]   INT
      | (sv)   "Kabelsekvensnummer"
      | (en)   "Cable sequence number"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Digital input
    DI1  :"DI1" [""] INT
      | (sv)   "DI1"
      | (en)   "DI1"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2  :"DI2" [""] INT
      | (sv)   "DI2"
      | (en)   "DI2"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3  :"DI3" [""] INT
      | (sv)   "DI3"
      | (en)   "DI3"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4  :"DI4" [""] INT
      | (sv)   "DI4"
      | (en)   "DI4"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5  :"DI5" [""] INT
      | (sv)   "DI5"
      | (en)   "DI5"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6  :"DI6" [""] INT
      | (sv)   "DI6"
      | (en)   "DI6"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7  :"DI7" [""] INT
      | (sv)   "DI7"
      | (en)   "DI7"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8  :"DI8" [""] INT
      | (sv)   "DI8"
      | (en)   "DI8"
      | (NODE) "DI8";

    %%%%%%%%%%%
    % Frequency
    DI1_Freq   :"DI1 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI1 Frekvens"
      | (en)   "DI1 Frequency"
      | (NODE) "DI1"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI2_Freq   :"DI2 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI2 Frekvens"
      | (en)   "DI2 Frequency"
      | (NODE) "DI2"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI3_Freq   :"DI3 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI3 Frekvens"
      | (en)   "DI3 Frequency"
      | (NODE) "DI3"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI4_Freq   :"DI4 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI4 Frekvens"
      | (en)   "DI4 Frequency"
      | (NODE) "DI4"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI5_Freq   :"DI5 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI5 Frekvens"
      | (en)   "DI5 Frequency"
      | (NODE) "DI5"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI6_Freq   :"DI6 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI6 Frekvens"
      | (en)   "DI6 Frequency"
      | (NODE) "DI6"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI7_Freq   :"DI7 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI7 Frekvens"
      | (en)   "DI7 Frequency"
      | (NODE) "DI7"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    DI8_Freq   :"DI8 Frequency"  ["Hz"] DEC2
      | (sv)   "DI8 Frekvens"
      | (en)   "DI8 Frequency"
      | (NODE) "DI8"
      | (MUNIT) "Hertz"
      | (RANGE) "0-200";
      
    %%%%%%%%%
    % Counter
    DI1_Counter  :"DI1 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI1 Räknare"
      | (en)   "DI1 Counter"
      | (NODE) "DI1"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI2_Counter  :"DI2 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI2 Räknare"
      | (en)   "DI2 Counter"
      | (NODE) "DI2"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI3_Counter  :"DI3 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI3 Räknare"
      | (en)   "DI3 Counter"
      | (NODE) "DI3"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI4_Counter  :"DI4 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI4 Räknare"
      | (en)   "DI4 Counter"
      | (NODE) "DI4"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI5_Counter  :"DI5 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI5 Räknare"
      | (en)   "DI5 Counter"
      | (NODE) "DI5"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI6_Counter  :"DI6 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI6 Räknare"
      | (en)   "DI6 Counter"
      | (NODE) "DI6"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI7_Counter  :"DI7 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI7 Räknare"
      | (en)   "DI7 Counter"
      | (NODE) "DI7"
      | (MUNIT) "pulses";
      
    DI8_Counter  :"DI8 Counter" [""]   INT
      | (sv)   "DI8 Räknare"
      | (en)   "DI8 Counter"
      | (NODE) "DI8"
      | (MUNIT) "pulses";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Counter overflow
    DI1_Overflow :"DI1 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI1 Räknare full"
      | (en)   "DI1 Counter overflow"
      | (NODE) "DI1";
      
    DI2_Overflow :"DI2 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI2 Räknare full"
      | (en)   "DI2 Counter overflow"
      | (NODE) "DI2";
      
    DI3_Overflow :"DI3 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI3 Räknare full"
      | (en)   "DI3 Counter overflow"
      | (NODE) "DI3";
      
    DI4_Overflow :"DI4 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI4 Räknare full"
      | (en)   "DI4 Counter overflow"
      | (NODE) "DI4";
      
    DI5_Overflow :"DI5 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI5 Räknare full"
      | (en)   "DI5 Counter overflow"
      | (NODE) "DI5";
      
    DI6_Overflow :"DI6 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI6 Räknare full"
      | (en)   "DI6 Counter overflow"
      | (NODE) "DI6";
      
    DI7_Overflow :"DI7 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI7 Räknare full"
      | (en)   "DI7 Counter overflow"
      | (NODE) "DI7";
      
    DI8_Overflow :"DI8 Counter Overflow" [""] INT
      | (sv)   "DI8 Räknare full"
      | (en)   "DI8 Counter overflow"
      | (NODE) "DI8";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Short circuit
    DI_ShortCirc: "DI Short Circuit" [""] INT 
      | (sv)   "DI Kortslutning"
      | (en)   "DI Short circuit"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%
    % DO Override
    DO1_Overridden : "DO1 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO1 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO1 Manually overriden"
      | (NODE) "DO1";
      
    DO2_Overridden : "DO2 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO2 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO2 Manually overriden"
      | (NODE) "DO2";
      
    DO3_Overridden : "DO3 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO3 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO3 Manually overriden"
      | (NODE) "DO3";
      
    DO4_Overridden : "DO4 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO4 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO4 Manually overriden"
      | (NODE) "DO4";
   
    DO5_Overridden : "DO5 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO5 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO5 Manually overriden"
      | (NODE) "DO5";
      
    DO6_Overridden : "DO6 Manually overriden" [""] INT
      | (sv)   "DO6 Manuelt styrd"
      | (en)   "DO6 Manually overriden"
      | (NODE) "DO6";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Universal input value
    UI1 : "UI1" [""] DEC2
      | (sv)   "UI1"
      | (en)   "UI1"
      | (NODE) "UI1"
  | (MUNIT) "IOC, UI1_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI1_Type, SRV, UI1_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI2 : "UI2" [""] DEC2
      | (sv)   "UI2"
      | (en)   "UI2"
      | (NODE) "UI2"
  | (MUNIT) "IOC, UI2_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI2_Type, SRV, UI2_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI3 : "UI3" [""] DEC2
      | (sv)   "UI3"
      | (en)   "UI3"
      | (NODE) "UI3"
  | (MUNIT) "IOC, UI3_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI3_Type, SRV, UI3_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI4 : "UI4" [""] DEC2
      | (sv)   "UI4"
      | (en)   "UI4"
      | (NODE) "UI4"
  | (MUNIT) "IOC, UI4_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI4_Type, SRV, UI4_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI5 : "UI5" [""] DEC2
      | (sv)   "UI5"
      | (en)   "UI5"
      | (NODE) "UI5"
  | (MUNIT) "IOC, UI5_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI5_Type, SRV, UI5_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI6 : "UI6" [""] DEC2
      | (sv)   "UI6"
      | (en)   "UI6"
      | (NODE) "UI6"
  | (MUNIT) "IOC, UI6_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI6_Type, SRV, UI6_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI7 : "UI7" [""] DEC2
      | (sv)   "UI7"
      | (en)   "UI7"
      | (NODE) "UI7"
  | (MUNIT) "IOC, UI7_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI7_Type, SRV, UI7_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI8 : "UI8" [""] DEC2
      | (sv)   "UI8"
      | (en)   "UI8"
      | (NODE) "UI8"
  | (MUNIT) "IOC, UI8_Type"
  | (RANGE) "IOC, UI8_Type, SRV, UI8_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
   
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Universal input status
    UI1_Status : "UI1 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI1 Status"
      | (en)   "UI1 Status"
      | (NODE) "UI1";
      
    UI2_Status : "UI2 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI2 Status"
      | (en)   "UI2 Status"
      | (NODE) "UI2";
      
    UI3_Status : "UI3 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI3 Status"
      | (en)   "UI3 Status"
      | (NODE) "UI3";
      
    UI4_Status : "UI4 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI4 Status"
      | (en)   "UI4 Status"
      | (NODE) "UI4";
      
    UI5_Status : "UI5 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI5 Status"
      | (en)   "UI5 Status"
      | (NODE) "UI5";
      
    UI6_Status : "UI6 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI6 Status"
      | (en)   "UI6 Status"
      | (NODE) "UI6";
      
    UI7_Status : "UI7 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI7 Status"
      | (en)   "UI7 Status"
      | (NODE) "UI7";
      
    UI8_Status : "UI8 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI8 Status"
      | (en)   "UI8 Status"
      | (NODE) "UI8";
      
    %%%%%%%%%%%%%
    % AO Override
    AO1_Overridden : "AO1 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO1 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO1 Manually overriden"
      | (NODE) "AO1";
      
    AO2_Overridden : "AO2 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO2 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO2 Manually overriden"
      | (NODE) "AO2";
      
    AO3_Overridden : "AO3 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO3 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO3 Manually overriden"
      | (NODE) "AO3";
      
    AO4_Overridden : "AO4 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO4 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO4 Manually overriden"
      | (NODE) "AO4";
      
    AO5_Overridden : "AO5 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO5 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO5 Manually overriden"
      | (NODE) "AO5";
      
    AO6_Overridden : "AO6 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO6 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO6 Manually overriden"
      | (NODE) "AO6";
      
  PRIVATE
    
  BAUDRATE 38400;
  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  % Telegrams used for settting values in the unit
  TELEGRAM SetDISettings NAMED "SetDISettings" 
    | (sv) "Ställ DI-inställningar"
    | (en) "Set DI settings"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(16);      % Modbus command "16" write multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(92);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(9);      % Number of registers to write
      DATA[6]  := BYTE(18);      % Numer of bytes of data, two for each register
      DATA[7]  := RWORD(DI1_CounterReset  + DI1_OverflowFlagReset*2  + DI1_FlankSettings*4);
      DATA[9]  := RWORD(DI2_CounterReset  + DI2_OverflowFlagReset*2  + DI2_FlankSettings*4);
      DATA[11] := RWORD(DI3_CounterReset  + DI3_OverflowFlagReset*2  + DI3_FlankSettings*4);
      DATA[13] := RWORD(DI4_CounterReset  + DI4_OverflowFlagReset*2  + DI4_FlankSettings*4);
      DATA[15] := RWORD(DI5_CounterReset  + DI5_OverflowFlagReset*2  + DI5_FlankSettings*4);
      DATA[17] := RWORD(DI6_CounterReset  + DI6_OverflowFlagReset*2  + DI6_FlankSettings*4);
      DATA[19] := RWORD(DI7_CounterReset  + DI7_OverflowFlagReset*2  + DI7_FlankSettings*4);
      DATA[21] := RWORD(DI8_CounterReset  + DI8_OverflowFlagReset*2  + DI8_FlankSettings*4);
      DATA[23] := RWORD(DI_TripVoltage);
      
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(16);
      DATA[2] = RWORD(92);
      DATA[4] = RWORD(9);

    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM SetComTimeout NAMED "SetCommunicationTimeout" 
    | (sv) "Ställ kommunikationstimeout"
    | (en) "Set Communication timeout"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(6);       % Modbus command "6" write single register
      DATA[2]  := RWORD(101);    % Start register
      DATA[4]  := RWORD(ComTimeout);
      
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(6);
      DATA[2] = RWORD(101);

    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM SetDO1_6 NAMED "SetDO1-6" 
    | (sv) "Ställ DO1-DO6"
    | (en) "Set DO1-DO6"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(16);      % Modbus command "16" write multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(102);    % Start register
      DATA[4]  := RWORD(6);      % Number of registers to write
      DATA[6]  := BYTE(12);      % Numer of bytes of data, two for each DO
      DATA[7]  := RWORD(DO1);
      DATA[9]  := RWORD(DO2);
      DATA[11] := RWORD(DO3);
      DATA[13] := RWORD(DO4);
      DATA[15] := RWORD(DO5);
      DATA[17] := RWORD(DO6);
      
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(16);
      DATA[2] = RWORD(102);
      DATA[4] = RWORD(6);

    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM SetUISettings NAMED "SetUISettings" 
    | (sv) "Ställ UI-inställningar"
    | (en) "Set UI settings"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(16);      % Modbus command "16" write multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(108);    % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);      % Number of registers to write
      DATA[6]  := BYTE(16);      % Numer of bytes of data, two for each DO
      DATA[7]  := RWORD(UI1_Type*64 + UI1_Range);
      DATA[9]  := RWORD(UI2_Type*64 + UI2_Range);
      DATA[11] := RWORD(UI3_Type*64 + UI3_Range);
      DATA[13] := RWORD(UI4_Type*64 + UI4_Range);
      DATA[15] := RWORD(UI5_Type*64 + UI5_Range);
      DATA[17] := RWORD(UI6_Type*64 + UI6_Range);
      DATA[19] := RWORD(UI7_Type*64 + UI7_Range);
      DATA[21] := RWORD(UI8_Type*64 + UI8_Range);
          
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(16);
      DATA[2] = RWORD(108);
      DATA[4] = RWORD(8);

    TIMEOUT 300
  END;
    
  TELEGRAM SetAO1_6 NAMED "SetAO1-6" 
    | (sv) "Ställ AO1-AO6"
    | (en) "Set AO1-AO6"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(16);      % Modbus command "16" write multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(116);    % Start register
      DATA[4]  := RWORD(12);     % Number of registers to write
      DATA[6]  := BYTE(24);      % Numer of bytes of data, two for each AO
      DATA[7]  := RINT32(AO1 * 1000);
      DATA[11] := RINT32(AO2 * 1000);
      DATA[15] := RINT32(AO3 * 1000);
      DATA[19] := RINT32(AO4 * 1000);
      DATA[23] := RINT32(AO5 * 1000);
      DATA[27] := RINT32(AO6 * 1000);
      
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(16);
      DATA[2] = RWORD(116);
      DATA[4] = RWORD(12);

    TIMEOUT 300
  END;
  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  % Telegrams used for getting values from the unit
  TELEGRAM GetCSN NAMED "GetCSN" 
    | (sv) "Hämta kabelsekvensnummer"
    | (en) "Get  cable sequence number"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(0);      % Start register
      DATA[4]  := RWORD(1);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 7
      DATA[0]  = BYTE(Addr);     % Modbus unit address
      DATA[1]  = BYTE(3);        % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  = BYTE(2) ;       % Numer of bytes of data
      CSN     := RWORD[3];
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetDI1_8 NAMED "GetDI1-8" 
    | (sv) "Hämta DI1-DI8"
    | (en) "Get  DI1-DI8"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(1);      % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 21
      DATA[0]  =  BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  =  BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  =  BYTE(16);      % Numer of bytes of data, two for each DI
      DI1     := RWORD[3]; 
      DI2     := RWORD[5]; 
      DI3     := RWORD[7]; 
      DI4     := RWORD[9]; 
      DI5     := RWORD[11];
      DI6     := RWORD[13];
      DI7     := RWORD[15];
      DI8     := RWORD[17];
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetFreqAndCounterDI1_8 NAMED "GetDI1-8FreqAndCounter" 
    | (sv) "Hämta frekvens och räknare för DI1-DI8"
    | (en) "Get frequency and counter for DI1-DI8"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(9);      % Start register
      DATA[4]  := RWORD(32);     % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 69
      DATA[0]   = BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]   = BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]   = BYTE(64);      % Numer of bytes of data, two for each DI
      DI1_Freq := RWORD32[3]  / 1000;
      DI2_Freq := RWORD32[7]  / 1000;
      DI3_Freq := RWORD32[11] / 1000;
      DI4_Freq := RWORD32[15] / 1000;
      DI5_Freq := RWORD32[19] / 1000;
      DI6_Freq := RWORD32[23] / 1000;
      DI7_Freq := RWORD32[27] / 1000;
      DI8_Freq := RWORD32[31] / 1000;
      
      DI1_Counter := RWORD32[35];
      DI2_Counter := RWORD32[39];
      DI3_Counter := RWORD32[43];
      DI4_Counter := RWORD32[47];
      DI5_Counter := RWORD32[51];
      DI6_Counter := RWORD32[55];
      DI7_Counter := RWORD32[59];
      DI8_Counter := RWORD32[63];
            
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetDIStatus NAMED "GetDIStatus" 
    | (sv) "Hämta status för DI"
    | (en) "Get DI status"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(41);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(9);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 23
      DATA[0]       = BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]       = BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]       = BYTE(18);      % Numer of bytes of data
      DI1_Overflow := RWORD[3]; 
      DI2_Overflow := RWORD[5]; 
      DI3_Overflow := RWORD[7]; 
      DI4_Overflow := RWORD[9]; 
      DI5_Overflow := RWORD[11];
      DI6_Overflow := RWORD[13];
      DI7_Overflow := RWORD[15];
      DI8_Overflow := RWORD[17];
      DI_ShortCirc := RWORD[19];
    
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetDOManualOverrideStatusIstatus NAMED "GetDOManualOverrideStatus" 
    | (sv) "Hämta status för manuell styrning av DO1-6"
    | (en) "Get manual override status for DO1-6"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(50);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(6);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 17
      DATA[0]  =  BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  =  BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  =  BYTE(12);      % Numer of bytes of data
      DO1_Overridden := RWORD[3];
      DO2_Overridden := RWORD[5];
      DO3_Overridden := RWORD[7];
      DO4_Overridden := RWORD[9];
      DO5_Overridden := RWORD[11];
      DO6_Overridden := RWORD[13];
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetUI1_8 NAMED "GetUI1_8" 
    | (sv) "Hämta UI1-UI8"
    | (en) "Get UI1-UI8"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(56);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(16);     % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 37
      DATA[0]  =  BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  =  BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  =  BYTE(32);      % Numer of bytes of data
      UI1     := RINT32[3]  / 1000;
      UI2     := RINT32[7]  / 1000;
      UI3     := RINT32[11] / 1000;
      UI4     := RINT32[15] / 1000;
      UI5     := RINT32[19] / 1000;
      UI6     := RINT32[23] / 1000;
      UI7     := RINT32[27] / 1000;
      UI8     := RINT32[31] / 1000;
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetUI1_8Status NAMED "GetUI1_8Status" 
    | (sv) "Hämta status för UI1-UI8"
    | (en) "Get UI1-UI8 status"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(72);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 21
      DATA[0]     = BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]     = BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]     = BYTE(16);      % Numer of bytes of data
      UI1_Status := RWORD[3];
      UI2_Status := RWORD[5];
      UI3_Status := RWORD[7];
      UI4_Status := RWORD[9];
      UI5_Status := RWORD[11];
      UI6_Status := RWORD[13];
      UI7_Status := RWORD[15];
      UI8_Status := RWORD[17];
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetAO1_6Status NAMED "GetAO1_6Status" 
    | (sv) "Hämta status för AO1-AO6"
    | (en) "Get AO1-AO6 status"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(80);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(12);     % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 29
      DATA[0]         = BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]         = BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]         = BYTE(24);      % Numer of bytes of data
      AO1_Overridden := RINT32[3]  / 1000;
      AO2_Overridden := RINT32[7]  / 1000;
      AO3_Overridden := RINT32[11] / 1000;
      AO4_Overridden := RINT32[15] / 1000;
      AO5_Overridden := RINT32[19] / 1000;
      AO6_Overridden := RINT32[23] / 1000;
      
    TIMEOUT 300
  END;
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.