IMSE MxA12

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Daniel Carlson, Abelko Innovation
Version
4
Uppdaterad
2016-11-02
Skapad
2016-03-15
Kategori
IO enheter, Modbus
Visningar
2928

Beskrivning

Typdefinition för Abelkos expansionsmodul MxA28 som ingår IMSE-familjen. Detta skript används då modulen kopplas som en modbus-enhet.
Modulen har 8 universalingångar och 4 analoga utgångar

Bruksanvisning

Manual

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for IMSE ExA12
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   38400
%       Mode:   RTU
%       
% Factory default 
%       Address: 1

% Author: Daniel Carlson, ABELKO AB Luleå
%
% History:  2015-10-12 initial version
%
DEVICETYPE IMSE_MxA12 NAMED "IMSE_MxA12" TYPEID 21466 IS  
  PARAMETER
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Address of this unit
    Addr: "Address" [""] INT
      | (sv)   "Adress"
      | (en)   "Address"
      | (MENU) "YES";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Communication timeout
    ComTimeout: "Com timeout" [""]   INT
      | (sv)   "Kommunikationstimeout"
      | (en)   "Communication timeout"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Universal input type
    UI1_Type: "UI1_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI1 Typ av mätning"
      | (en)   "UI1 Measurement type"
      | (NODE) "UI1"
      | (MENU) "YES";
      
    UI2_Type: "UI2_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI2 Typ av mätning"
      | (en)   "UI2 Measurement type"
      | (NODE) "UI2"
      | (MENU) "YES";
      
    UI3_Type: "UI3_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI3 Typ av mätning"
      | (en)   "UI3 Measurement type"
      | (NODE) "UI3"
      | (MENU) "YES";
      
    UI4_Type: "UI4_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI4 Typ av mätning"
      | (en)   "UI4 Measurement type"
      | (NODE) "UI4"
      | (MENU) "YES";
      
    UI5_Type: "UI5_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI5 Typ av mätning"
      | (en)   "UI5 Measurement type"
      | (NODE) "UI5"
      | (MENU) "YES";
      
    UI6_Type: "UI6_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI6 Typ av mätning"
      | (en)   "UI6 Measurement type"
      | (NODE) "UI6"
      | (MENU) "YES";
      
    UI7_Type: "UI7_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI7 Typ av mätning"
      | (en)   "UI7 Measurement type"
      | (NODE) "UI7"
      | (MENU) "YES";
      
    UI8_Type: "UI8_Type" ["Ohm,Volt,mA,DI"] ENUM
      | (sv)   "UI8 Typ av mätning"
      | (en)   "UI8 Measurement type"
      | (NODE) "UI8"
      | (MENU) "YES";
    
    %%%%%%%%%%%%%%%%
    % Resistor Range
    UI1_Range :     "UI1_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI1 Mätområde" 
      | (en) "UI1 Measurement range"
      | (NODE) "UI1"
      | (MENU) "COND, UI1_Type, =, 0";      
      
    UI2_Range :     "UI2_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI2 Mätområde" 
      | (en) "UI2 Measurement range"
      | (NODE) "UI2"
      | (MENU) "COND, UI2_Type, =, 0";      
      
    UI3_Range :     "UI3_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI3 Mätområde" 
      | (en) "UI3 Measurement range"
      | (NODE) "UI3"
      | (MENU) "COND, UI3_Type, =, 0";      
      
    UI4_Range :     "UI4_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI4 Mätområde" 
      | (en) "UI4 Measurement range"
      | (NODE) "UI4"
      | (MENU) "COND, UI4_Type, =, 0";      
      
    UI5_Range :     "UI5_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI5 Mätområde" 
      | (en) "UI5 Measurement range"
      | (NODE) "UI5"
      | (MENU) "COND, UI5_Type, =, 0";      
      
    UI6_Range :     "UI6_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI6 Mätområde" 
      | (en) "UI6 Measurement range"
      | (NODE) "UI6"
      | (MENU) "COND, UI6_Type, =, 0";      
      
    UI7_Range :     "UI7_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI7 Mätområde" 
      | (en) "UI7 Measurement range"
      | (NODE) "UI7"
      | (MENU) "COND, UI7_Type, =, 0";      
      
    UI8_Range :     "UI8_Range " ["Auto,250,2500,25000,250000"] ENUM 
      | (sv) "UI8 Mätområde" 
      | (en) "UI8 Measurement range"
      | (NODE) "UI8"
      | (MENU) "COND, UI8_Type, =, 0";      

    %%%%%%%%%%%%%%%
    % Analog output
    AO1: "AO1" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO1"
      | (en)   "AO1"
      | (NODE) "AO1";
      
    AO2: "AO2" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO2"
      | (en)   "AO2"
      | (NODE) "AO2";
      
    AO3: "AO3" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO3"
      | (en)   "AO3"
      | (NODE) "AO3";
      
    AO4: "AO4" ["V"] DEC2
      | (sv)   "AO4"
      | (en)   "AO4"
      | (NODE) "AO4";
            
  PUBLIC
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Cable sequence number
    CSN: "CSN" [""]   INT
      | (sv)   "Kabelsekvensnummer"
      | (en)   "Cable sequence number"
      | (MENU) "YES";
      
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Universal input value
    UI1 : "UI1" [""] DEC2
      | (sv)   "UI1"
      | (en)   "UI1"
      | (NODE) "UI1"
      | (MUNIT) "IOC, UI1_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI1_Type, SRV, UI1_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI2 : "UI2" [""] DEC2
      | (sv)   "UI2"
      | (en)   "UI2"
      | (NODE) "UI2"
      | (MUNIT) "IOC, UI2_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI2_Type, SRV, UI2_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI3 : "UI3" [""] DEC2
      | (sv)   "UI3"
      | (en)   "UI3"
      | (NODE) "UI3"
      | (MUNIT) "IOC, UI3_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI3_Type, SRV, UI3_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI4 : "UI4" [""] DEC2
      | (sv)   "UI4"
      | (en)   "UI4"
      | (NODE) "UI4"
      | (MUNIT) "IOC, UI4_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI4_Type, SRV, UI4_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI5 : "UI5" [""] DEC2
      | (sv)   "UI5"
      | (en)   "UI5"
      | (NODE) "UI5"
      | (MUNIT) "IOC, UI5_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI5_Type, SRV, UI5_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI6 : "UI6" [""] DEC2
      | (sv)   "UI6"
      | (en)   "UI6"
      | (NODE) "UI6"
      | (MUNIT) "IOC, UI6_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI6_Type, SRV, UI6_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI7 : "UI7" [""] DEC2
      | (sv)   "UI7"
      | (en)   "UI7"
      | (NODE) "UI7"
      | (MUNIT) "IOC, UI7_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI7_Type, SRV, UI7_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
      
    UI8 : "UI8" [""] DEC2
      | (sv)   "UI8"
      | (en)   "UI8"
      | (NODE) "UI8"
      | (MUNIT) "IOC, UI8_Type"
      | (RANGE) "IOC, UI8_Type, SRV, UI8_Range, R, 0-10, R, 0-20, R, 0/1";
   
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    % Universal input status
    UI1_Status : "UI1 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI1 Status"
      | (en)   "UI1 Status"
      | (NODE) "UI1";
      
    UI2_Status : "UI2 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI2 Status"
      | (en)   "UI2 Status"
      | (NODE) "UI2";
      
    UI3_Status : "UI3 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI3 Status"
      | (en)   "UI3 Status"
      | (NODE) "UI3";
      
    UI4_Status : "UI4 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI4 Status"
      | (en)   "UI4 Status"
      | (NODE) "UI4";
      
    UI5_Status : "UI5 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI5 Status"
      | (en)   "UI5 Status"
      | (NODE) "UI5";
      
    UI6_Status : "UI6 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI6 Status"
      | (en)   "UI6 Status"
      | (NODE) "UI6";
      
    UI7_Status : "UI7 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI7 Status"
      | (en)   "UI7 Status"
      | (NODE) "UI7";
      
    UI8_Status : "UI8 Status" [""] INT
      | (sv)   "UI8 Status"
      | (en)   "UI8 Status"
      | (NODE) "UI8";
      
    %%%%%%%%%%%%%
    % AO Override
    AO1_Overridden : "AO1 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO1 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO1 Manually overriden"
      | (NODE) "AO1";
      
    AO2_Overridden : "AO2 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO2 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO2 Manually overriden"
      | (NODE) "AO2";
      
    AO3_Overridden : "AO3 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO3 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO3 Manually overriden"
      | (NODE) "AO3";
      
    AO4_Overridden : "AO4 Manually overriden" [""] DEC2
      | (sv)   "AO4 Manuelt styrd"
      | (en)   "AO4 Manually overriden"
      | (NODE) "AO4";
      
  PRIVATE
    
  BAUDRATE 38400;
  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
     
  TELEGRAM SetComTimeout NAMED "SetCommunicationTimeout" 
    | (sv) "Ställ kommunikationstimeout"
    | (en) "Set Communication timeout"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(6);       % Modbus command "6" write single register
      DATA[2]  := RWORD(33);    % Start register
      DATA[4]  := RWORD(ComTimeout);
      
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(6);
      DATA[2] = RWORD(33);

    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM SetUISettings NAMED "SetUISettings" 
    | (sv) "Ställ UI-inställningar"
    | (en) "Set UI settings"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(16);      % Modbus command "16" write multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(34);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);      % Number of registers to write
      DATA[6]  := BYTE(16);      % Numer of bytes of data, two for each DO
      DATA[7]  := RWORD(UI1_Type*64 + UI1_Range);
      DATA[9]  := RWORD(UI2_Type*64 + UI2_Range);
      DATA[11] := RWORD(UI3_Type*64 + UI3_Range);
      DATA[13] := RWORD(UI4_Type*64 + UI4_Range);
      DATA[15] := RWORD(UI5_Type*64 + UI5_Range);
      DATA[17] := RWORD(UI6_Type*64 + UI6_Range);
      DATA[19] := RWORD(UI7_Type*64 + UI7_Range);
      DATA[21] := RWORD(UI8_Type*64 + UI8_Range);
          
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(16);
      DATA[2] = RWORD(34);
      DATA[4] = RWORD(8);

    TIMEOUT 300
  END;
    
  TELEGRAM SetAO1_6 NAMED "SetAO1-4" 
    | (sv) "Ställ AO1-AO4"
    | (en) "Set AO1-AO4"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(16);      % Modbus command "16" write multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(42);    % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);     % Number of registers to write
      DATA[6]  := BYTE(16);      % Numer of bytes of data, two for each AO
      DATA[7]  := RINT32(AO1 * 1000);
      DATA[11] := RINT32(AO2 * 1000);
      DATA[15] := RINT32(AO3 * 1000);
      DATA[19] := RINT32(AO4 * 1000);
      
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Addr);
      DATA[1] = BYTE(16);
      DATA[2] = RWORD(42);
      DATA[4] = RWORD(8);

    TIMEOUT 300
  END;
  
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  % Telegrams used for getting values from the unit
  TELEGRAM GetCSN NAMED "GetCSN" 
    | (sv) "Hämta kabelsekvensnummer"
    | (en) "Get  cable sequence number"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(0);      % Start register
      DATA[4]  := RWORD(1);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 7
      DATA[0]  = BYTE(Addr);     % Modbus unit address
      DATA[1]  = BYTE(3);        % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  = BYTE(2) ;       % Numer of bytes of data
      CSN     := RWORD[3];
      
    TIMEOUT 300
  END;
    
  TELEGRAM GetUI1_8 NAMED "GetUI1_8" 
    | (sv) "Hämta UI1-UI8"
    | (en) "Get UI1-UI8"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(1);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(16);     % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 37
      DATA[0]  =  BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  =  BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  =  BYTE(32);      % Numer of bytes of data
      UI1     := RINT32[3]  / 1000;
      UI2     := RINT32[7]  / 1000;
      UI3     := RINT32[11] / 1000;
      UI4     := RINT32[15] / 1000;
      UI5     := RINT32[19] / 1000;
      UI6     := RINT32[23] / 1000;
      UI7     := RINT32[27] / 1000;
      UI8     := RINT32[31] / 1000;
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetUI1_8Status NAMED "GetUI1_8Status" 
    | (sv) "Hämta status för UI1-UI8"
    | (en) "Get UI1-UI8 status"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(17);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);      % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 21
      DATA[0]     = BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]     = BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]     = BYTE(16);      % Numer of bytes of data
      UI1_Status := RWORD[3];
      UI2_Status := RWORD[5];
      UI3_Status := RWORD[7];
      UI4_Status := RWORD[9];
      UI5_Status := RWORD[11];
      UI6_Status := RWORD[13];
      UI7_Status := RWORD[15];
      UI8_Status := RWORD[17];
      
    TIMEOUT 300
  END;
  
  TELEGRAM GetAO1_6Status NAMED "GetAO1_4Status" 
    | (sv) "Hämta status för AO1-AO4"
    | (en) "Get AO1-AO4 status"
  IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]  := BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]  := RWORD(25);     % Start register
      DATA[4]  := RWORD(8);     % Number of registers to read
            
    ANSWER SIZE 21
      DATA[0]         = BYTE(Addr);    % Modbus unit address
      DATA[1]         = BYTE(3);       % Modbus command "03h" read multiple registers
      DATA[2]         = BYTE(16);      % Numer of bytes of data
      AO1_Overridden := RINT32[3]  / 1000;
      AO2_Overridden := RINT32[7]  / 1000;
      AO3_Overridden := RINT32[11] / 1000;
      AO4_Overridden := RINT32[15] / 1000;
      
    TIMEOUT 300
  END;
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.