Abelko RTD-04

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Ove Jansson, Abelko Innovation
Version
3
Uppdaterad
2013-08-27
Skapad
2013-08-27
Kategori
AEACom, IO enheter
Visningar
6891

Beskrivning

Typdefinition för Abelkos tempmodul RTD04.

Bruksanvisning

Installationsmanual

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
AEADEVICE RTD04 NAMED "RTD04" TYPEID 40001 IS
  % RTD04 Type definition
  PARAMETER
    Type_T1 :"Sensor 1 type" [""] INT;
    Offs_T1 :"Sensor 1 offset" ["°C"] DEC2;
    Type_T2 :"Sensor 2 type" [""] INT;
    Offs_T2 :"Sensor 2 offset" ["°C"] DEC2;
    Type_T3 :"Sensor 3 type" [""] INT;
    Offs_T3 :"Sensor 3 offset" ["°C"] DEC2;
    Type_T4 :"Sensor 4 type" [""] INT;
    Offs_T4 :"Sensor 4 offset" ["°C"] DEC2;
  PUBLIC
    T1 :"Temp T1" ["°C"];
    T2 :"Temp T2" ["°C"];
    T3 :"Temp T3" ["°C"];
    T4 :"Temp T4" ["°C"];
    S_T1 :"Status T1" [""] INT;
    S_T2 :"Status T2" [""] INT;
    S_T3 :"Status T3" [""] INT;
    S_T4 :"Status T4" [""] INT;
    CSN  :"CSN" [""] INT;
  PRIVATE
    R_T1;
    R_T2;
    R_T3;
    R_T4;
    AckNr_Out;
    AckNr_In;
    Input;
    R;
    T;
    Type;
    R2;
    R3;
    R5;
    R7;
    LNR;
  MESSAGE MAXSIZE 28
      DATA[0] = WORD(4670); %DevType
      DATA[2] = BYTE(0); %Mode
      DATA[3] -> BYTE(CSN := DATA;); %CSN
      DATA[4] = BYTE(0); %NCounters
      DATA[5] = BYTE(4); %NFloats
      DATA[6] = BYTE(0); %NBytes
      DATA[7] -> BYTE(AckNr_In := DATA;); %AckNr
      DATA[8] -> FLOAT(R_T1 := DATA;);
      DATA[12] -> FLOAT(R_T2 := DATA;);
      DATA[16] -> FLOAT(R_T3 := DATA;);
      DATA[20] -> FLOAT(R_T4 := DATA;);
      DATA[24] -> BYTE(S_T1 := DATA;);
      DATA[25] -> BYTE(S_T2 := DATA;);
      DATA[26] -> BYTE(S_T3 := DATA;);
      DATA[27] -> BYTE(S_T4 := DATA;);
  ACKNOWLEDGE
      DATA[0] := WORD(4670); %DevType
      DATA[2] := BYTE(0); %Mode Request
      DATA[3] := BYTE(AckNr_Out); %AckNr
END;

GROUP AllRTD04 OF MAX 10 AEACOM TYPEID 40001
  % RTD04 Group script
  SELECT ALL
  ITERATOR CalcTemp
  ALIAS
  BEGIN
    IF Input = 1 THEN
      Type := Type_T2;
      R := R_T2;
    ELSIF Input = 2 THEN
      Type := Type_T3;
      R := R_T3;
    ELSIF Input = 3 THEN
      Type := Type_T4;
      R := R_T4;
    ELSE
      Type := Type_T1;
      R := R_T1;
      Input := 0;
    ENDIF;
    
    IF Type = 1 THEN %Pt100 EN 50 751 alpha 0.00385
      T := 3383.809524 - 0.08658008660 * (1758480889 - 2310000 * R)^0.5;
    ELSIF Type = 2 THEN %Pt100 alpha 0.00375
      T := 3164.451827 - 8305.647840 * (0.169241 - 0.000240800 * R)^0.5;
    ELSIF Type = 3 THEN %Pt100 alpha 0.00392
      T := 3392.940594 - 8527.911855 * (0.1817473668 - 0.00023452400 * R)^0.5;
    ELSIF Type = 4 THEN %Pt1000 EN 50 751 alpha 0.00385
      T := 3383.809524 - 865.8008660 * (17.58480889 - 0.00231 * R)^0.5;
    ELSIF Type = 5 THEN %Pt1000 alpha 0.00375
      T := 3164.451827 - 830.5647840 * (16.9241 - 0.002408 * R)^0.5;
    ELSIF Type = 6 THEN %Pt1000 alpha 0.00392
      T := 3392.940594 - 852.7911855 * (18.17473668 - 0.00234524 * R)^0.5;
    ELSIF Type = 7 THEN %Ni1000 DIN
      R5:= R*R*R*R*R;
      R7:= R5*R*R;
      T := (-412.6) + (140.41 * (1 + (0.00764 * R))^0.5) - (0.0000000000000000625 * R5) - (0.00000000000000000000000125 * R7);
    ELSIF Type = 8 THEN %Ni1000 LG
      R2:= R*R;
      R3:= R2*R;
      T := (-300.0187) + (R * 0.3888) - (R2 * 0.00010355) + (R3 * 0.000000014749);
    ELSIF Type = 9 THEN %QAC31/32 old
      R2:= R*R;
      R3:= R2*R;
      IF R <= 622.27 THEN
        T :=  1840.822526461981 - (8.81283638032425 * R) + (0.01481833026842 * R2) - (0.000008693645718129028 * R3);
      ELSIF R <= 655.74 THEN
        T :=  18284.57180623524 - (87.53497076730491 * R) + (0.14047361791540 * R2) - (0.00007556728104760220 * R3);
      ELSE
        T :=  447598.5593294129 - (2034.707401563966 * R) + (3.08435262703205 * R2) - (0.00155918519608 * R3);      
      ENDIF;  
    ELSIF Type = 10 THEN %NTC575 (QAC3132)
      R2:= R*R;
      R3:= R2*R;
      IF R <= 616.7 THEN
        T :=  1984.368236149433 - (9.45847603610924 * R) + (0.01577267911992 * R2) - (0.000009153756833227248 * R3);
      ELSIF R <= 675.5 THEN
        T :=  13500.31890121417 - (64.89024643188350 * R) + (0.10472492893027 * R2) - (0.00005674169841769381 * R3);
      ELSE
        T :=  -8135.044676629710 + (25.40018648262130 * R) - (0.01986043031034 * R2);      
      ENDIF;  
    ELSIF Type = 11 THEN %FWT1G
      T := (-264.6311531847244) + (R * 0.13733939226662) - (R * R * 0.000008300189626466234);
    ELSIF Type = 12 THEN %FOT35
      LNR:= LN(R);
      T := 245.7686957352614 - (R * 0.0002180214076186565) + (R * R * 0.000000001160703041443256) + (0.07334532481221 * LNR * LNR * LNR) - (34.06632737942485 * LNR);
    ELSIF Type = 13 THEN %TAC ECU
      LNR:= LN(R);
      T := (-273.15) + (1 / (0.00114944558407 + (0.0002941176088004037 * LNR) - (0.0000000000002525998855897292 * LNR* LNR* LNR)));

    ELSIF Type = 14 THEN %Satchwell DOT
      R2 := R*R;
      R3 := R2*R;
      IF R >= 7661 THEN
        T :=  508885.1065949351 - (19.71706149035526 * R) + (0.001301247481832191 * R2) - (0.00000003594831664363352 * R3) - (3738912.809188366 / LN(R));
      ELSIF R >= 1193 THEN
        T :=  (-128.4611061637296) - (0.007002012490937275 * R) + (0.0000006986512762901833 * R2) - (0.00000000006639391744752032 * R3) + (1529.490359465714 / LN(R));
      ELSE
        T :=  (-339.6118638033802) + (0.09063945312481900 * R) - (0.00006415896542404209 * R2) + (0.00000001784096838726073 * R3) + (2639.015168861766 / LN(R));
      ENDIF;  
    ELSIF Type = 15 THEN %Satchwell DW1204 DWS1202
      R2 := R*R;
      R3 := R2*R;
      IF R >= 2236 THEN
        T :=  39382.90132075548 - (6.021252248143583 * R) + (0.0013733544102798 * R2) - (0.0000001313622917888568 * R3) - (241223.6906016618 / LN(R));
      ELSIF R >= 974 THEN
        T :=  (-888.2657030489725) + (0.1056691176426888 * R) - (0.00002987131417113171 * R2) + (0.000000002522599122874649 * R3) + (6271.371860366971 / LN(R));
      ELSE
        T :=  (-9517.677682528738) + (4.164299211339042 * R) - (0.002604874308355931 * R2) + (0.0000006794599871065049 * R3) + (50956.91507092444 / LN(R));
      ENDIF;  
    ELSIF Type = 16 THEN %Satchwell DO2202
      R2 := R*R;
      R3 := R2*R;
      T :=  (-1021.199118881201) + (0.04569968689660045 * R) + (0.00002069764420667956 * R2) - (0.00000000981645089002807 * R3) + (6869.504979681983 / LN(R));
    ELSIF Type = 17 THEN %IVT
      LNR:= LN(R);
      T := (-273.15) + (1 / (0.001311184263438729 + (0.0002338997792885658 * LNR) + (0.0000001077046283506101 * LNR * LNR * LNR)));
    ELSIF Type = 18 THEN %NIBE
      LNR:= LN(R);
      T := (-273.15) + (1 / (0.001387800349275742 + (0.0002400761437010071 * LNR) + (0.00000008613539226217632 * LNR * LNR * LNR)));
    ELSIF Type = 19 THEN %KTY 10/7
      R2 := R*R;
      R3 := R2*R;
      T :=  311.5439406854249 + (0.04844211701143084 * R) - (0.000002908837846165819 * R2) + (0.0000000001362467604839759 * R3) - (2848.566087438425 / LN(R));
    ELSIF Type = 20 THEN %Bodendammen
      LNR:= LN(R);
      T := (-273.15) + (1 / (0.001466426327478712 + (0.0002385193263772018 * LNR) + (0.0000001006014722395608 * LNR * LNR * LNR)));
    ELSIF Type = 21 THEN %T7043 Honywell
      LNR:= LN(R);
      T := (-273.15) + (1 / (0.001705367599798446 + (0.0002527653342936799 * LNR) + (0.0000000005227580950721076 * LNR * LNR * LNR)));

    ELSE
      T := R;
    ENDIF;  

    IF Input = 1 THEN
      T2 := T - Offs_T2;
    ELSIF Input = 2 THEN
      T3 := T - Offs_T3;
    ELSIF Input = 3 THEN
      T4 := T - Offs_T4;
    ELSE
      T1 := T - Offs_T1;
    ENDIF;
    Input := Input +1;
  END;
END;  

ROUTINE UpdateRTD04
%Calls AllRTD04.CalcTemp to calculate temperatures from resistance measurements
BEGIN
  %One call for each input
  CALL AllRTD04.CalcTemp;
  CALL AllRTD04.CalcTemp;
  CALL AllRTD04.CalcTemp;
  CALL AllRTD04.CalcTemp;
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.