Kamstrup multical 603

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Marcus Willander, Abelko Innovation
Version
1
Uppdaterad
2020-09-03
Skapad
2020-09-03
Kategori
Energioptimering, M-bus, Mätare, Värme
Visningar
4116

Beskrivning

Skript för Kamstrup Multical 603. Detta går att använda i en WMPro

Bruksanvisning

.

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

DEVICETYPE Kamstrup NAMED "Kamstrup 603" TYPEID 16358
IS
% --- Device created 20:16:00 2020-09-02
  PARAMETER
    Id :"Address"INT;
  PUBLIC
    IDNr : "ID number"INT;
    rec1 : "Energy"["MWh"]DEC2;
    rec3 : "Volume"["m³"]DEC2;
    rec4 : "Flow Temperature"["°C"]DEC2;
    rec5 : "Return Temperature"["°C"]DEC2;
    rec6 : "Temperature Difference"["°K"]DEC2;
    rec7 : "Power"["kW"]DEC2;
    rec8 : "Volume Flow"["m³/h"]DEC2;
    rec13 : "Fabrication No"[""]INT;
  PRIVATE
    Exp;
    tmp;
  BAUDRATE 2400;
  PARITY EVEN;
  CHECKSUM SUM8 SKIP 4;
  POSTBYTES 1;

  TELEGRAM Init NAMED "Init" IS
    QUESTION
    DATA[0] := HEX(10);
    DATA[1] := HEX(40);
    DATA[2] := BYTE(Id);
    DATA[3] <- BYTE(DATA :=Id+64;);
    DATA[4] := HEX(16);
  ANSWER SIZE 1
    DATA[0] = HEX(E5);
  TIMEOUT 5000
  END;

  TELEGRAM Read NAMED "Read" IS
    QUESTION
      DATA[0] := HEX(10);
      DATA[1] := HEX(5B);
      DATA[2] := BYTE(Id);
      DATA[3] <- BYTE(DATA :=Id+91;);
      DATA[4] := HEX(16);
    ANSWER SIZE 97
      DATA[0] = HEX(68);
      DATA[1] = HEX(5B);
      DATA[2] = HEX(5B);
      DATA[3] = HEX(68);
      DATA[4] = HEX(08);
      DATA[5] = BYTE(Id);
      DATA[6] = HEX(72);
      DATA[7] -> BYTE(IDNr := (DATA & HEX(F)) + 10*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[8] -> BYTE(IDNr := IDNr + 100*(DATA & HEX(F)) + 1000*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[9] -> BYTE(IDNr := IDNr + 10000*(DATA & HEX(F)) + 100000*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[10] -> BYTE(IDNr := IDNr + 1000000*(DATA & HEX(F)) + 10000000*(DATA & HEX(F0))/16;);
      DATA[14] = HEX(04);
      % 32 bit integer 
      DATA[21] -> WORD(tmp:=DATA;);
      DATA[23] -> WORD(tmp:=tmp + 65536*DATA; IF (tmp>2147483647) THEN rec1:=tmp-4294967296; ELSE rec1:=tmp; ENDIF;);
      DATA[20] -> BYTE(Exp := (DATA & 7) - 3; rec1 := rec1*10^Exp; rec1 := rec1/1000000;);
      % 32 bit integer 
      DATA[35] -> WORD(tmp:=DATA;);
      DATA[37] -> WORD(tmp:=tmp + 65536*DATA; IF (tmp>2147483647) THEN rec3:=tmp-4294967296; ELSE rec3:=tmp; ENDIF;);
      DATA[34] -> BYTE(Exp := (DATA & 7) - 6; rec3 := rec3*10^Exp;);
      % 16 bit integer 
      DATA[41] -> WORD(tmp:=DATA; IF (tmp>32767) THEN rec4:=tmp-65536; ELSE rec4:=tmp; ENDIF;);
      DATA[40] -> BYTE(Exp := (DATA & 3) - 3; rec4 := rec4*10^Exp;);
      % 16 bit integer 
      DATA[45] -> WORD(tmp:=DATA; IF (tmp>32767) THEN rec5:=tmp-65536; ELSE rec5:=tmp; ENDIF;);
      DATA[44] -> BYTE(Exp := (DATA & 3) - 3; rec5 := rec5*10^Exp;);
      % 16 bit integer 
      DATA[49] -> WORD(tmp:=DATA; IF (tmp>32767) THEN rec6:=tmp-65536; ELSE rec6:=tmp; ENDIF;);
      DATA[48] -> BYTE(Exp := (DATA & 3) - 3; rec6 := rec6*10^Exp;);
      % 32 bit integer 
      DATA[53] -> WORD(tmp:=DATA;);
      DATA[55] -> WORD(tmp:=tmp + 65536*DATA; IF (tmp>2147483647) THEN rec7:=tmp-4294967296; ELSE rec7:=tmp; ENDIF;);
      DATA[52] -> BYTE(Exp := (DATA & 7) - 3; rec7 := rec7*10^Exp; rec7 := rec7/1000;);
      % 32 bit integer 
      DATA[59] -> WORD(tmp:=DATA;);
      DATA[61] -> WORD(tmp:=tmp + 65536*DATA; IF (tmp>2147483647) THEN rec8:=tmp-4294967296; ELSE rec8:=tmp; ENDIF;);
      DATA[58] -> BYTE(Exp := (DATA & 7) - 6; rec8 := rec8*10^Exp;);
      % 32 bit integer 
      DATA[91] -> WORD(tmp:=DATA;);
      DATA[93] -> WORD(tmp:=tmp + 65536*DATA; IF (tmp>2147483647) THEN rec13:=tmp-4294967296; ELSE rec13:=tmp; ENDIF;);
          TIMEOUT 5000
  END;
END;  

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.