SRC RS485 MODBUS Thermokon Sensortechnik GmbH

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Ove Jansson, Abelko Innovation
Version
9
Uppdaterad
2014-12-15
Skapad
2013-08-27
Kategori
Mätare, Modbus, Trådlöst
Visningar
6107

Beskrivning

Drivrutin för SRC RS485 MODBUS Thermokon Sensortechnik GmbH

Bruksanvisning

Hur man installerar typdefinitionerna och driftsätter modulerna finns beskrivet i användarmanualen, kapitel 18.7

Interface Description for SRC RS485 MODBUS (pdf)

Note! Use one Device for each sensor. Individual scale factors possible.
Sensor 1 corresponds to register 1-10
Sensor 2 corresponds to register 11-20
Sensor 32 corresponds to register 311-320

Use the push button on the sensor to let the system learn the sensors.
Activate TELEGRAM "Learn SRC sensor" by setting interval time to 1 second.
Let the telegram run for 10 seconds and then inactivate the TELEGRAM.
Now the SRC-module is ready to receive information type and ID for a sensor.
Push the button on the sensor you want for this sensor number.

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 2010-03-11 Justerad Transmitterfunktion med automatisk transmit vid ändring
% 2010-02-02 Nya moduler inlagda.
%            Ställa utstatus infört
% 2011-08-18 Fixat skript 21174 så att inläsning sker av sensor 17-32.
%            Tidigare erhölls enbart sensor 1-20
%            Skript 12173 klarar inläsning av sensor 1-16.
% 2014-11-10 Fixat ThermokonTRANSM skriptet för ställdon.
%            Omvänd ordning för databyte 0-3.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SRC RS485 MODBUD Thermokon Sensortechnik GmbH
%
% Settings SRC module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU

% WMPro devicenet settings
%  Use one Device for each sensor with a diffrent sensor number in each device.
%  Sensor 1 corresponds to register 1-10 in SRC-RS485 MODBUS module.
%  Sensor 2 corresponds to register 11-20 in SRC-RS485 MODBUS module.
%  ..
%  Sensor 32 corresponds to register 311-320 in SRC-RS485 MODBUS module.
%
%  Define a WMPRo device as "ThermokonSENSOR" (menu External units).
%  Set parameters "Modbus address" and "Sensor (1-32)" and SAVE.
%  Connect selected parameters Data-Byte 0-3 to channels. 
%  Activate "Read.." TELEGRAM for the sensor you use, example "Read SR04" for
%  temperature sensor. 
%  You can always use the "Read general" for all types of sensors. In that case
%  the datavalues are presented as bit values.
%  
%  Parameter "Set Sensor TYPE" and "Set Sensor ID" are normaly not used.
%  They can be used togheter with "(Set Sensor)" to update Type and Id se
%  "Manual update" below.
%  Use parameter "(LearnID start)" to let Thermokon SRC learn a new sensor.
%  Se "Learn sensor" below.
%  Telegrams "(LearnID start)", "(LearnID stop)" and "(Set sensor)" are set to
%  SILENCE (no communication) and is only started when the corresponding 
%  parameter value is changed.
%
% THERMOKON SENSOR.
%  Learn sensor.
%  Use the push button on the sensor to let the system learn the sensors.
%  Do like this.
%  Activate TELEGRAM "(LearnID start)", set telegram update time to 1 hour.
%  Send the TELEGRAM by incrementing the parameter "(LearnID start)" and SAVE.
%  This will set the learn-bit in the SRC RS485 module and set the module ready
%  to receive information about TYPE and ID for a sensor.
%  Now you can push the learn button on the sensor you want to connect
%  to the selected WMPRO device. When you push the learn button it is indicated 
%  on the SRC-RS485 MODBUS module.
%  Check the sensor by activating the "Read .." telegram corresponding to the 
%  sensor (update time 10 seconds). The values are present under "Show values".
%  When the sensor values are received the telegram "(LearnID start)" can be 
%  set to "No communication".
%
%  Reset learn-bit.
%  If you want to reset the learn-bit in the SRC RS485 module you can 
%  activate TELEGRAM "(LearnID stop)" (set telegram update time to 1 hour) and
%  increment the parameter "(LearnID stop)". 
%  Set the telegram "(LearnID stop)" to "No communication" when ready.
%
%  Manual ID setting.
%  For some sensors you have to set the ID manualy.
%  Activate TELEGRAM "(Set sensor)" (update time = 1 hour).
%  Set parameter "Set Sensor TYP" and "Set Sensor ID" for the sensor and also
%  increment the parameter "(Set Sensor)". When the parameter settings are saved
%  they will be sent to the SRC RS485 module and the sensor values will be
%  updated to the module.
%  When the sensor values are received correctly the telegram "(Set sensor)" can
%  be set to "No communication".
%
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå 
% History: 2007-11-14 inital version
%
DEVICETYPE ThermokonSRC1 NAMED "ThermokonSENSOR" TYPEID 21170 IS 
  
  PARAMETER
    Id         : "Modbus address";
    SensorNo   : "Sensor (1-32)";
    SensorORG  : "Set Sensor TYPE";
    SensorID   : "Set Sensor ID";
    SensorSet  : "(Set Sensor)";
    LearnIDOn  : "(LearnID start)";
    LearnIDOff : "(LearnID stop)";
   
  PUBLIC
    SensorType : "Sensor-ORG";
    SensorId   : "Sensor-ID";
    DataByte3  : "Data-Byte 3";
    DataByte2  : "Data-Byte 2";
    DataByte1  : "Data-Byte 1";
    DataByte0  : "Data-Byte 0";
    RecTime    : "Time telegram";

    %DataByte0  : "Digital status";
    %DataByte1  : "Temperatur";
    %DataByte2  : "Börvärdesjust.";
    %DataByte3  : "Fläkthastighet";

  PRIVATE
    IdHigh;
    IdLow;
    SilenceStart;
    SilenceStop;
    SilenceSet;
    MLearnIDOn;
    MLearnIDOff;
    MSensorSet;
 
    Started1;
    Started2;
    Started3;

  BAUDRATE 9600;
  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
  
  TELEGRAM ReadGeneral NAMED "Read general" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      DATA[9]  -> RWORD(DataByte3  := DATA;);
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := DATA;);
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  := DATA;);
      DATA[15] -> RWORD(DataByte0  := DATA;);
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM ReadSR04 NAMED "Read SR04*" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      
      %DATA[9]  -> RWORD(IF DataByte3  := DATA;); % Fan Speed
                                                                % Fan Speed
      DATA[9]  -> RWORD(IF    (DATA > 210) THEN DataByte3 := 4; %    >210 Auto  4
                        ELSIF (DATA > 189) THEN DataByte3 := 0; % 190-210 Stage 0
                        ELSIF (DATA > 164) THEN DataByte3 := 1; % 165-190 Stage 1
                        ELSIF (DATA > 144) THEN DataByte3 := 2; % 145-165 Stage 2
                        ELSE                    DataByte3 := 3; %    <145 Stage 3
                        ENDIF;
                        );
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := 100*DATA/255;);         % Set point 0-100%
                                                              %   0 =   0% Min
                                                              % 255 = 100% Max
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  := 40 - ((40/255)*DATA);); % Temperature
                                                              %   0 = 40°C
                                                              % 255 =  0°C
                                                              % Occupied  Button / Switch
      DATA[15] -> RWORD(IF (DATA & 1)>0 THEN DataByte0 := 0;  % Bit0=1 unpressed / pos. 0 
                        ELSE                 DataByte0 := 1;  % Bit0=0   pressed / pos. 1
                        ENDIF;
                        );
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM ReadSRMDS NAMED "Read SRMDS" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);

                                                            % Movement detection
      DATA[9]  -> RWORD(IF (DATA = 39) THEN DataByte3 := 1; % 39 = Movement
                        ELSE                DataByte3 := 0; % 23 = No movement
                        ENDIF;
                        );
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := 100*DATA/255;);  % Charging voltage
                                                       %   0 = 0%
                                                       % 255 = 100%
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  := 2*DATA;); % Brightness
                                                %   0 =   0 Lux
                                                % 255 = 512 Lux
      DATA[15] -> RWORD(DataByte0  := DATA;);
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM ReadSW01 NAMED "Read SRW01" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      DATA[9]  -> RWORD(DataByte3  := DATA & 1;); % State reed contact
                                                  % Bit 0 = 0 Contact open 
                                                  % Bit 0 = 1 Contact closed
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := DATA;);
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  := DATA;);
      DATA[15] -> RWORD(DataByte0  := DATA;);
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM ReadSR65 NAMED "Read SR65" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      DATA[9]  -> RWORD(DataByte3  := DATA;);
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := DATA;);
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  := (60 - (80/255)*DATA);); % Temperature
                                                              %   0 =  60°C
                                                              % 255 = -20°C
      DATA[15] -> RWORD(DataByte0  := DATA;);
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM ReadSR04rh NAMED "Read SR04*RH" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      
      DATA[9]  -> RWORD(DataByte3  := 100*DATA/255;);    % Set point
                                                         %   0 =   0% Min
                                                         % 255 = 100% Max
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := 100*DATA/250;);    % Humidity 0-100%
                                                         %   0 =   0% Min
                                                         % 250 = 100% Max
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  := ((40/250)*DATA);); % Temperature
                                                         %   0 =  0°C
                                                         % 250 = 40°C
      DATA[15] -> RWORD(IF (DATA & 1)>0 THEN DataByte0 := 0;  % Bit3=1 unpressed / pos. 0 
                        ELSE                 DataByte0 := 1;  % Bit3=0   pressed / pos. 1
                        ENDIF;
                        );
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM ReadWFR04CO2 NAMED "Read WFR04 CO2" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := 10*(SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      DATA[9]  -> RWORD(DataByte3  := DATA;);          % Not used ****
      DATA[11] -> RWORD(DataByte2  := 2000*DATA/255;); % CO2 *********
                                                       %   0 =   0 ppm
                                                       % 255 =2000 ppm
      DATA[13] -> RWORD(DataByte1  :=   50*DATA/255;); % Temperature *
                                                       %   0 =  0°C
                                                       % 255 = 50°C
      DATA[15] -> RWORD(DataByte0  := DATA;);          % Not used ???
      DATA[17] -> RWORD(RecTime    := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM SetID NAMED "(Set Sensor)" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);
      DATA[1]  := HEX(10);   %Write multipel register
      DATA[2]  <- RWORD(
       IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
          DATA := 0;
        ELSE
          DATA := 10*(SensorNo-1);
        ENDIF;
      );
      DATA[4]  <- RWORD(DATA := 3;);
      DATA[6]  := BYTE(6);
      DATA[7]  <- RWORD(DATA := SensorORG;);
      DATA[9]  <- RWORD(DATA := FLOOR(SensorID / 65536););
      DATA[11] <- RWORD(DATA := SensorID & 65535;
                       % Tysta telegrammet efter sändning
                       SilenceSet := 5;
                       );

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Id);
      DATA[1] = HEX(10);

    TIMEOUT 1000
  END;

  TELEGRAM LearnStart NAMED "(LearnID start)" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(0F);       % Modbus command "0Fh" force bits (=1)
                                 % Bit address
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := (SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(1);      % number of bits to force
      DATA[6]  := BYTE(1);       % number of bytes
      DATA[7]  <- BYTE(DATA := 1;% value = 1
                                 % Tysta telegrammet efter sändning
                       SilenceStart := 5;
                       );

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(0F);       % Command
     %DATA[2]   = RWORD(10*(SensorNo-1));    % Start address
     %DATA[4]   = RWORD(1);      % Number of bits

    TIMEOUT 300
  END;

  TELEGRAM LearnStop NAMED "(LearnID stop)" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(0F);       % Modbus command "0Fh" force bits (=1)
                                 % Bit address
      DATA[2]  <- RWORD(IF((SensorNo<1) OR (SensorNo>32)) THEN
                          DATA := 0;
                        ELSE
                          DATA := (SensorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(1);      % number of bits to force
      DATA[6]  := BYTE(1);       % number of bytes
      DATA[7]  <- BYTE(DATA := 0;% value = 0
                                 % Tysta telegrammet efter sändning
                       SilenceStop := 5;
                       );
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(0F);       % Command
     %DATA[2]   = RWORD(10*(SensorNo-1));    % Start address
     %DATA[4]   = RWORD(1);      % Number of bits

    TIMEOUT 300
  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
GROUP LearnStartGroup OF MAX 32 DEVICE TYPEID 21170 SELECT ALL

  ITERATOR LearnStart
  ALIAS
  BEGIN  
    IF (Started1) THEN
      IF (MLearnIDOn <> LearnIDOn) THEN
        SEND LearnStart;
        MLearnIDOn := LearnIDOn;
      ENDIF;
      IF (SilenceStart > 0) THEN
        SilenceStart := SilenceStart - 1;
        SILENCE LearnStart;
      ENDIF;
    ELSE
      SILENCE LearnStart;
      MLearnIDOn := LearnIDOn;
      Started1  := 1;
    ENDIF;
  
  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
GROUP LearnStopGroup OF MAX 32 DEVICE TYPEID 21170 SELECT ALL

  ITERATOR LearnStop
  ALIAS
  BEGIN  
    IF (Started2) THEN
      IF (MLearnIDOff <> LearnIDOff) THEN
        SEND LearnStop;
        MLearnIDOff := LearnIDOff;
      ENDIF;
      IF (SilenceStop > 0) THEN
        SilenceStop := SilenceStop - 1;
        SILENCE LearnStop;
      ENDIF;
    ELSE
      SILENCE LearnStop;
      MLearnIDOff := LearnIDOff;
      Started2  := 1;
    ENDIF;
  
  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
GROUP SetSensorGroup OF MAX 32 DEVICE TYPEID 21170 SELECT ALL

  ITERATOR SetSensor
  ALIAS
  BEGIN  
    IF (Started3) THEN
      IF (MSensorSet <> SensorSet) THEN
        SEND SetID;
        MSensorSet := SensorSet;
      ENDIF;
      IF (SilenceSet > 0) THEN
        SilenceSet := SilenceSet - 1;
        SILENCE SetID;
      ENDIF;
    ELSE
      SILENCE SetID;
      MSensorSet := SensorSet;
      Started3   := 1;
    ENDIF;
  
  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ROUTINE SensorID
BEGIN
  CALL LearnStartGroup.LearnStart;
  CALL LearnStopGroup.LearnStop;
  CALL SetSensorGroup.SetSensor;
END;


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SRC RS485 MODBUD Thermokon Sensortechnik GmbH
%
% Settings SRC module:
%  Parity: None
%  Baud:   9600
%  Mode:   RTU
%
% WMPro device settings.
%  Use one Device for each transmitter with a diffrent sensor number in each device.
%  Transmitter 1 corresponds to register 401-410 in SRC-RS485 MODBUS module.
%  Transmitter 2 corresponds to register 411-420 in SRC-RS485 MODBUS module.
%  ..
%  Transmitter 8 corresponds to register 471-480 in SRC-RS485 MODBUS module.
%
%  Define a WMPRo device as "ThermokonTRANSM" (menu External units).
%  Activate TELEGRAM "Set transmitter" with the update interval you want and also
%  activate TELEGRAM "(Send settings)" with update time 1 hour. Time is not so
%  important as the telegram is set to SILENCE.
%  If you want an update of settings in menu "View | External units" activate 
%  TELEGRAM "Read general".
%  Set parameters "Modbus address", Actuator, ORG-byte, Data-Byte 3... to valid values
%  and SAVE. Connect parameters Data-Byte 0-3, Status and (Send telegram) to channels
%  if you want to change status from Script or Graphic programming.
%  For relay module Databyte 0 is used, ON = 80, OFF = 112.     
%
% THERMOKON TRANSMITTER
%  Learn transmitter.
%  Push the Learn-button on the transmitter.
%  Change setting for a Data-Byte in menu "External units | Settings" or change the
%  channel value connected to a Data-Byte. You can also change the value (Send) 
%  if you don't want to change the transmitter settings. This will start a 
%  transmission from the SRC RS485 (send-bit is set) and detected by the transmitter.
%  The learn-led will stop flashing for a moment and then start flashing again.
%  Stop learn mode on the transmitter by pushing the learn-button.
%  Update transmitter value.
%  Every change in Data-Byte 0-3 or Status will generate a transmitt telegram.
%  A manual transmitt can be generated by changing the (Send telegram) value.
%
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå 
% History: 2007-11-14 inital version
% History: 2014-11-10 Changed register order, DB0= Reg404 .. DB3 = Reg407
%
DEVICETYPE ThermokonSRC1 NAMED "ThermokonTRANSM" TYPEID 21171 IS 
  
  PARAMETER
    Id         : "Modbus address";
    ActuatorNo : "Actuator (1-8)";
    
    SetOrg        : "ORG-Byte (5-7)";
    SetDataByte3  : "Data-Byte 3";
    SetDataByte2  : "Data-Byte 2";
    SetDataByte1  : "Data-Byte 1";
    SetDataByte0  : "Data-Byte 0";
    SetStatus     : "Status";
    Send          : "(Send telegram)";

  PUBLIC
    SensorType : "ORG-Byte";
    SensorId   : "Sender-ID";
    DataByte3  : "Data-Byte 3";
    DataByte2  : "Data-Byte 2";
    DataByte1  : "Data-Byte 1";
    DataByte0  : "Data-Byte 0";
    Status     : "Status";

  PRIVATE
    Send0;
    MSend0;
    Started0;
    Started1;
    SilenceSend;
    MSetDataByte0;
    MSetDataByte1;
    MSetDataByte2;
    MSetDataByte3;
    MSetStatus;
    MSend;
    IdHigh;
  
  BAUDRATE 9600;
  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
  
  TELEGRAM ReadGeneral NAMED "Read general" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD(
        IF((ActuatorNo<1) OR (ActuatorNo>8)) THEN
          DATA := 400;           % Ställ register 401 - 410 
        ELSE
          DATA := 400 + (10*(ActuatorNo-1)); % Ställ register 4x0 - 4x9
        ENDIF;
        );
      DATA[4]  := RWORD(10);     % number of registers to read

    ANSWER SIZE 25
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(20);
      DATA[3]  -> RWORD(SensorType := DATA;);
      DATA[5]  -> RWORD(IdHigh     := DATA;);
      DATA[7]  -> RWORD(SensorId   := (IdHigh*65536) + DATA;);
      DATA[9]  -> RWORD(DataByte0  := DATA;);
      DATA[11] -> RWORD(DataByte1  := DATA;);
      DATA[13] -> RWORD(DataByte2  := DATA;);
      DATA[15] -> RWORD(DataByte3  := DATA;);
      DATA[17] -> RWORD(Status     := DATA;);

    TIMEOUT 300
  END;

  % New 100204 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  TELEGRAM Settings NAMED "Set transmitter" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(10);       % Modbus command "10h" write multipels registers
      DATA[2]  <- RWORD(         % Start adress = Databyte 0 [(404-1)+10*No]
        IF((ActuatorNo<1) OR (ActuatorNo>8)) THEN
          DATA := 400;           % Ställ register 401 - 410 
        ELSE
          DATA := 400 + (10*(ActuatorNo-1)); % Ställ register 4x0 - 4x9
        ENDIF;
        );
      DATA[4]  := RWORD(10);      % Number of registers
      DATA[6]  := BYTE(20);       % Number of bytes
      DATA[7]  <- RWORD(DATA := SetOrg;);        % SetOrg        : "Ställ ORG"
      DATA[9]  <- RWORD(DATA := 0;);             % ID High (Not writeable)
      DATA[11] <- RWORD(DATA := 0;);             % ID Low  (Not writeable)
      DATA[13] <- RWORD(DATA := SetDataByte0;);  % SetDataByte0  : "Ställ Data 0"
      DATA[15] <- RWORD(DATA := SetDataByte1;);  % SetDataByte1  : "Ställ Data 1"
      DATA[17] <- RWORD(DATA := SetDataByte2;);  % SetDataByte2  : "Ställ Data 2"
      DATA[19] <- RWORD(DATA := SetDataByte3;);  % SetDataByte3  : "Ställ Data 3"
      DATA[21] <- RWORD(DATA := SetStatus;);     % SetStatus     : "Ställ Status";
      DATA[23] <- RWORD(DATA := 0;);             % Not used (Not writeable)
      DATA[25] <- RWORD(IF (Started0 = 0) THEN
                          MSetDataByte0 := SetDataByte0;
                          MSetDataByte1 := SetDataByte1;
                          MSetDataByte2 := SetDataByte2;
                          MSetDataByte3 := SetDataByte3;
                          MSetStatus    := SetStatus;
                          Started0      := 1;
                        ENDIF;
                        IF ((MSetDataByte0 <> SetDataByte0) OR
                            (MSetDataByte1 <> SetDataByte1) OR
                            (MSetDataByte2 <> SetDataByte2) OR
                            (MSetDataByte3 <> SetDataByte3) OR
                            (MSetStatus    <> SetStatus)) THEN
                          Send0         := Send0 + 1;
                          MSetDataByte0 := SetDataByte0;
                          MSetDataByte1 := SetDataByte1;
                          MSetDataByte2 := SetDataByte2;
                          MSetDataByte3 := SetDataByte3;
                          MSetStatus    := SetStatus;
                        ENDIF;
                        DATA := 0;
                        );             % Not used (Not writeable)

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Id);
      DATA[1] = HEX(10);

    TIMEOUT 1000
  END;

  TELEGRAM SendSettings NAMED "(Send settings)" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(0F);       % Modbus command "0Fh" force bits (=1)
                                 % Bit address
      DATA[2]  <- RWORD(IF((ActuatorNo<1) OR (ActuatorNo>8)) THEN
                          DATA := 64;
                        ELSE
                          DATA := 64 + (ActuatorNo-1);
                        ENDIF;
                       );
      DATA[4]  := RWORD(1);      % number of bits to force
      DATA[6]  := BYTE(1);       % number of bytes
      DATA[7]  <- BYTE(DATA := 1;% value = 1 for SEND
                                 % Tysta telegrammet efter sändning
                       SilenceSend := 5;
                       );
    ANSWER SIZE 8
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(0F);       % Command
     %DATA[2]   = RWORD(10*(SensorNo-1));    % Start address
     %DATA[4]   = RWORD(1);      % Number of bits

    TIMEOUT 300
  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
GROUP SendDataGroup OF MAX 8 DEVICE TYPEID 21171 SELECT ALL

  ITERATOR SendData
  ALIAS
  BEGIN  
    IF (Started1) THEN
      IF ((MSend0 <> Send0) OR
          (MSend  <> Send)) THEN
        SEND SendSettings;
        MSend0        := Send0;
        MSend         := Send;
      ENDIF;
      IF (SilenceSend > 0) THEN
        SilenceSend := SilenceSend - 1;
        SILENCE SendSettings;
      ENDIF;
    ELSE
      SILENCE SendSettings;
      MSend0:= Send0;
      MSend := Send;
      Started1 := 1;
    ENDIF;
  
  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ROUTINE TransmitterData
BEGIN
  CALL SendDataGroup.SendData;
END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SRC RS485 MODBUD Thermokon Sensortechnik GmbH

% Note! Use one Device for temperature from 16 sensors. Same scale factors.
%       Sensor temperature 1 corresponds to register 1-10
%       Sensor temperature 2 corresponds to register 11-20
%       ..
%       Sensor temperature 32 corresponds to register 151-160
%
%       Read temperature sensor 1-16 (Devicetype ...SRC L)

% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå 
% History: 2007-11-14 inital version
%
DEVICETYPE ThermokonSRC16L NAMED "Thermokon SRC L" TYPEID 21173 IS 
  
  PARAMETER
    Id         : "Adress";
    Factor0    : "Temp 0 bit";
    Factor255  : "Temp 255 bit";

  PUBLIC
    Temp1      : "Temperatur 1";
    Temp2      : "Temperatur 2";
    Temp3      : "Temperatur 3";
    Temp4      : "Temperatur 4";
    Temp5      : "Temperatur 5";
    Temp6      : "Temperatur 6";
    Temp7      : "Temperatur 7";
    Temp8      : "Temperatur 8";
    Temp9      : "Temperatur 9";
    Temp10     : "Temperatur 10";
    Temp11     : "Temperatur 11";
    Temp12     : "Temperatur 12";
    Temp13     : "Temperatur 13";
    Temp14     : "Temperatur 14";
    Temp15     : "Temperatur 15";
    Temp16     : "Temperatur 16";

  PRIVATE
    Cnt;
    
  BAUDRATE 9600;
  
  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
  
  TELEGRAM SensorTemp1_16 NAMED "Läs givare 1-16" IS
    
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD( Cnt := Cnt + 1;
                         IF (Cnt>3) THEN
                           Cnt := 0;
                         ENDIF;
                         
                         IF (Cnt=0) THEN
                           DATA := 0;
                         ELSIF (Cnt=1) THEN
                           DATA := 40;
                         ELSIF (Cnt=2) THEN
                           DATA := 80;
                         ELSE
                           DATA := 120;
                         ENDIF;
                       );
                       
      DATA[4]  := RWORD(40);     % number of registers to read
                            
    ANSWER SIZE 85
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(80);
      DATA[13] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp1  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp5  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp9  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp13 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
      DATA[33] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp2  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp6  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp10 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp14 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
      DATA[53] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp3  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp7  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp11 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp15 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
      DATA[73] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp4  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp8  := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp12 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp16 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
    
    TIMEOUT 300
  
  END;
END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SRC RS485 MODBUD Thermokon Sensortechnik GmbH

% Note! Use one Device for temperature from 32 sensors. Same scale factors.
%       Sensor temperature 1 corresponds to register 1-10
%       Sensor temperature 2 corresponds to register 11-20
%       ..
%       Sensor temperature 32 corresponds to register 311-320

% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå 
% History: 2007-11-14 inital version
%
DEVICETYPE ThermokonSRC16H NAMED "Thermokon SRC H" TYPEID 21174 IS 
  
  PARAMETER
    Id         : "Adress";
    Factor0    : "Temp 0 bit";
    Factor255  : "Temp 255 bit";

  PUBLIC
    Temp17     : "Temperatur 17";
    Temp18     : "Temperatur 18";
    Temp19     : "Temperatur 19";
    Temp20     : "Temperatur 20";
    Temp21     : "Temperatur 21";
    Temp22     : "Temperatur 22";
    Temp23     : "Temperatur 23";
    Temp24     : "Temperatur 24";
    Temp25     : "Temperatur 25";
    Temp26     : "Temperatur 26";
    Temp27     : "Temperatur 27";
    Temp28     : "Temperatur 28";
    Temp29     : "Temperatur 29";
    Temp30     : "Temperatur 30";
    Temp31     : "Temperatur 31";
    Temp32     : "Temperatur 32";

  PRIVATE
    Cnt;
    
  BAUDRATE 9600;
  
  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;
  
  TELEGRAM SensorTemp17_32 NAMED "Läs givare17-32" IS
    
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(03);       % Modbus command "03h" read holding registers
                                 % start register
      DATA[2]  <- RWORD( Cnt := Cnt + 1;
                         IF (Cnt>3) THEN
                           Cnt := 0;
                         ENDIF;
                         
                         IF (Cnt=0) THEN
                           DATA := 160;
                         ELSIF (Cnt=1) THEN
                           DATA := 200;
                         ELSIF (Cnt=2) THEN
                           DATA := 240;
                         ELSE
                           DATA := 280;
                         ENDIF;
                       );

      DATA[4]  := RWORD(40);     % number of registers to read
                            
    ANSWER SIZE 85
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(03);
     %DATA[2]   = BYTE(80);
      DATA[13] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp17 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp21 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp25 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp29 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
      DATA[33] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp18 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp22 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp26 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp30 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
      DATA[53] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp19 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp23 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp27 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp31 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
      DATA[73] -> RWORD(IF (Cnt=0) THEN
                          Temp20 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=1) THEN
                          Temp24 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSIF (Cnt=2) THEN
                          Temp28 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ELSE
                          Temp32 := Factor0 + ((Factor255-Factor0)/255)*DATA;
                        ENDIF;
                       );
    
    TIMEOUT 300
  
  END;
END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.