Swegon GOLD

Detaljer

Typ
Drivrutin
Upplaggd av
Ove Jansson, Abelko Innovation
Version
1
Uppdaterad
2013-08-27
Skapad
2013-08-27
Kategori
Modbus, Ventilation
Visningar
6508

Beskrivning

Drivrutin till Swegon GOLD

Bruksanvisning

Hur man installerar typdefinitionerna och driftsätter modulerna finns beskrivet i användarmanualen, kapitel 18.7.

Juridisk information

Alla skript tillhandahålls i befintligt skick och all användning sker på eget ansvar. Felaktig använding kan leda till skadad eller förstörd utrustning.

Skript kod

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Modified 100416: Added registers in "Swegon settings"
% Modified 101115: Klarar nu negativa temperaturer
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 1-20
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
% History: 2010-03-30 Updated for Gold 04-80 version 1.05 and newer
%
DEVICETYPE SwegonAnalog1 NAMED "Swegon analog 1" TYPEID 21201 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R1  : "SA Airflow"       ["l/s"];  %SA Airflow
    R2  : "SA Airflow setp"  ["l/s"];  %SA Airflow setpoint
    R3  : "EA Airflow"       ["l/s"];  %EA Airflow
    R4  : "EA Airflow setp"  ["l/s"];  %EA Airflow setpoint
    R5  : "SA DuctPressure"  ["Pa"];   %SA Duct press.
    R6  : "SA DuctSetpoint"  ["Pa"];   %SA Duct press. setpoint
    R7  : "EA DuctPressure"  ["Pa"];   %EA Duct press.
    R8  : "EA DuctSetpoint"  ["Pa"];   %EA Duct press. setpoint
    R9  : "SA VAV demand"    ["%"];    %SA VAV demand/boost input
    R10 : "SA VAV setpoint"  ["%"];    %SA VAV demand  setpoint
    R11 : "EA VAV demand"    ["%"];    %EA VAV demand/boost input
    R12 : "EA VAV setpoint"  ["%"];    %EA VAV demand  setpoint
    R13 : "SA Fan level"     ["%"];    %SA Fan level
    R14 : "EA Fan level"     ["%"];    %EA Fan level
    R15 : "SA Fan effect"    ["W"];    %SA Fan effect
    R16 : "EA Fan effect"    ["W"];    %EA Fan effect
    R17 : "SFP"              [" "];    %SFP
    R18 : "SA FanFrequency"  ["Hz"];   %SA Fan Frequency
    R19 : "EA FanFrequency"  ["Hz"];   %EA Fan Frequency
    R20 : "SA Fan Voltage"   ["V"];    %SA Fan Voltage

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput1 NAMED "Register 1-20" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(0);      % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 45
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(40);      % Byte count
      DATA[3]  -> RWORD(R1  := DATA;);        % 0-8200     l/s
      DATA[5]  -> RWORD(R2  := DATA;);        % 0-8200     l/s
      DATA[7]  -> RWORD(R3  := DATA;);        % 0-8200     l/s
      DATA[9]  -> RWORD(R4  := DATA;);        % 0-8200     l/s
      DATA[11] -> RWORD(R5  := DATA;);        % 20-750     Pa
      DATA[13] -> RWORD(R6  := DATA;);        % 20-750     Pa
      DATA[15] -> RWORD(R7  := DATA;);        % 20-750     Pa
      DATA[17] -> RWORD(R8  := DATA;);        % 20-750     Pa
      DATA[19] -> RWORD(R9  := DATA /100;);   % 0-100.00   %
      DATA[21] -> RWORD(R10 := DATA /100;);   % 0-100.00   %
      DATA[23] -> RWORD(R11 := DATA /100;);   % 0-100.00   %
      DATA[25] -> RWORD(R12 := DATA /100;);   % 0-100.00   %
      DATA[27] -> RWORD(R13 := DATA /100;);   % 0-100.00   %
      DATA[29] -> RWORD(R14 := DATA /100;);   % 0-100.00   %
      DATA[31] -> RWORD(R15 := DATA;);        % 0-6500     W
      DATA[33] -> RWORD(R16 := DATA;);        % 0-6500     W
      DATA[35] -> RWORD(R17 := DATA / 10;);   % 0.0-9.9    ?
      DATA[37] -> RWORD(R18 := DATA /100;);   % 0-100.00   Hz
      DATA[39] -> RWORD(R19 := DATA /100;);   % 0-100.00   Hz
      DATA[41] -> RWORD(R20 := DATA;);        % 0-500      V

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 21-40
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonAnalog2 NAMED "Swegon analog 2" TYPEID 21202 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R21 : "EA Fan Voltage"   ["V"];    %EA Fan Voltage
    R22 : "SA Fan Current"   ["A"];    %SA Fan Current
    R23 : "EA Fan Current"   ["A"];    %EA Fan Current
    R24 : "SA Pressure"      ["Pa"];   %SA Inlet Airflow press.
    R25 : "EA Pressure"      ["Pa"];   %EA Inlet Airflow press.
    R26 : "SA TempSetpoint"  ["°C"];   %SA Temp  setpoint
    R27 : "EA TempSetpoint"  ["°C"];   %EA Temp  setpoint
    R28 : "SA Temperature"   ["°C"];   %SA Temp
    R29 : "EA RoomTemp"      ["°C"];   %EA/Room Temp (internal)
    R30 : "OutdoorTemp"      ["°C"];   %Outdoor Temp (internal)
    R31 : "EA RoomTemp Ext"  ["°C"];   %EA/Room Temp (external)
    R32 : "OutdoorTemp Ext"  ["°C"];   %Outdoor Temp (external)
    R33 : "Anti frost Temp"  ["°C"];   %Anti frost Temp
    R34 : "Temp sensor 3"    ["°C"];   %Temp sensor 3
    R35 : "Temp sensor 4"    ["°C"];   %Temp sensor 4
    R36 : "Rotary HX level"  ["%"];    %Rotary HX level
    R37 : "Reheat level"     ["%"];    %Reheat level
    R38 : "SA Down level"    ["%"];    %SA Down regulation level
    R39 : "Extra Seq.level"  ["%"];    %Extra reg. sequence level
    R40 : "Cooling level"    ["%"];    %Cooling level

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput2 NAMED "Register 21-40" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(20);     % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 45
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(40);      % Byte count
      DATA[3]  -> RWORD(R21 := DATA;);        % 0-500      V
      DATA[5]  -> RWORD(R22 := DATA / 1000;); % 0-30.000   A
      DATA[7]  -> RWORD(R23 := DATA / 1000;); % 0-30.000   A
      DATA[9]  -> RWORD(R24 := DATA;);        % 0-2000     Pa
      DATA[11] -> RWORD(R25 := DATA;);        % 0-2000     Pa
      DATA[13] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R26:=(DATA-65536)/100; ELSE R26:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[15] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R27:=(DATA-65536)/100; ELSE R27:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[17] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R28:=(DATA-65536)/100; ELSE R28:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[19] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R29:=(DATA-65536)/100; ELSE R29:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[21] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R30:=(DATA-65536)/100; ELSE R30:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[23] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R31:=(DATA-65536)/100; ELSE R31:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[25] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R32:=(DATA-65536)/100; ELSE R32:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[27] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R33:=(DATA-65536)/100; ELSE R33:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[29] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R34:=(DATA-65536)/100; ELSE R34:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[31] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R35:=(DATA-65536)/100; ELSE R35:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[33] -> RWORD(R36 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[35] -> RWORD(R37 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[37] -> RWORD(R38 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[39] -> RWORD(R39 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[41] -> RWORD(R40 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 41-60
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
% History: 2008-08-08 Handels negativ value for register 56 (PW)
%
DEVICETYPE SwegonAnalog3 NAMED "Swegon analog 3" TYPEID 21203 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R41 : "Heat boostLevel"  ["%"];    %Heating boost level
    R42 : "Cool boostLevel"  ["%"];    %Cooling boost level
    R43 : "HX pressurLevel"  ["Pa"];   %HX press. level
    R44 : "HX pressurLimit"  ["Pa"];   %HX press. alarm limit
    R45 : "HX temperature"   ["°C"];   %HX Temp
    R46 : "Effect redLevel"  ["%"];    %Effect reduction level
    R47 : "AF SetpointOper"  ["°C"];   %Anti frost temp setpoint/oper
    R48 : "AF SetpointStop"  ["°C"];   %Anti frost temp setpoint/stop
    R49 : "AF Alarm limit"   ["°C"];   %Anti frost temp alarm limit
    R50 : "SA filt p.level"  ["Pa"];   %SA filter press. level
    R51 : "SA filt p.limit"  ["Pa"];   %SA filter press. alarm limit.
    R52 : "SA filt p.lev.n"  ["Pa"];   %SA filter press. level, new
    R53 : "EA filt p.level"  ["Pa"];   %EA filter press. level
    R54 : "EA filt p.limit"  ["Pa"];   %EA filter press. alarm limit.
    R55 : "EA filt p.lev.n"  ["Pa"];   %EA filter press. level, new
    R56 : "Temp displacem."  ["°C"];   %Temp displacement
    R57 : "Coil type";                 %Coil type
    R58 : "Cool step time"   ["s"];    %Cool step time
    R59 : "Cool res.timeR1"  ["s"];    %Cool relay 1 restart time
    R60 : "Cool res.timeR2"  ["s"];    %Cool relay 2 restart time

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput3 NAMED "Register 41-60" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(40);     % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 45
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(40);      % Byte count
      DATA[3]  -> RWORD(R41 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[5]  -> RWORD(R42 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[7]  -> RWORD(R43 := DATA;);        % 0-1000     Pa
      DATA[9]  -> RWORD(R44 := DATA;);        % 0-1000     Pa
      DATA[11] -> RWORD(R45 := DATA / 100;);  % 0-100.00   °C
      DATA[13] -> RWORD(R46 := DATA / 100;);  % 0-100.00   %
      DATA[15] -> RWORD(R47 := DATA / 100;);  % 0-40.00    °C
      DATA[17] -> RWORD(R48 := DATA / 100;);  % 0-40.00    °C
      DATA[19] -> RWORD(R49 := DATA / 100;);  % 5.00-30.00 °C
      DATA[21] -> RWORD(R50 := DATA;);        % 50-300     Pa
      DATA[23] -> RWORD(R51 := DATA;);        % 50-300     Pa
      DATA[25] -> RWORD(R52 := DATA;);        % 50-300     Pa
      DATA[27] -> RWORD(R53 := DATA;);        % 50-300     Pa
      DATA[29] -> RWORD(R54 := DATA;);        % 50-300     Pa
      DATA[31] -> RWORD(R55 := DATA;);        % 50-300     Pa
      DATA[33] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R56:=(DATA-65536)/100; ELSE R56:=DATA/100; ENDIF;);  % -5.00-5.00 °C
      DATA[35] -> RWORD(R57 := DATA;);        % 0-20
      DATA[37] -> RWORD(R58 := DATA;);        % 0-600 s
      DATA[39] -> RWORD(R59 := DATA;);        % 0-900 s
      DATA[41] -> RWORD(R60 := DATA;);        % 0-900 s

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 61-80
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonAnalog4 NAMED "Swegon analog 4" TYPEID 21204 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R61 : "P.ver HMI";                 %Progv. HMI      (OP)
    R62 : "P.ver HMI-slave";           %Progv. HMIslave (extra OP)
    R63 : "P.ver Main unit";           %Progv. Ctrl     (main unit)
    R64 : "P.ver SA FC-1";             %Progv. SA FC-1. (SA freq. conv. 1)
    R65 : "P.ver SA FC-2";             %Progv. SA FC-2. (SA freq. conv. 2)
    R66 : "P.ver EA FC-1";             %Progv. EA FC-1. (EA freq. conv. 1)
    R67 : "P.ver EA FC-2";             %Progv. EA FC-2. (EA freq. conv. 2)
    R68 : "P.ver HX unit";             %Progv. HX (control unit)
    R69 : "Weekday";                   %Weekday
    R70 : "Low speed time"   ["h"];    %Extended low speed op.
    R71 : "Low speed time"   ["h"];    %Extended low speed op.
    R72 : "High speed time"  ["m"];    %Extended high speed op.
    R73 : "High speed time"  ["m"];    %Extended high speed op.
    R74 : "SA Fan time"      ["days"]; %SA Fan operation time
    R75 : "EA Fan time"      ["days"]; %EA Fan operation time
    R76 : "Cool time"        ["days"]; %Cool operation time
    R77 : "HX time"          ["days"]; %Heat exchange operation time
    R78 : "Reheat time"      ["days"]; %Reheat operation time
    R79 : "Tripped alarm";             %Present tripped alarm
    R80 : "Tripped alarm 1";           %Active not tripped alarm no.1

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput4 NAMED "Register 61-80" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(60);     % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 45
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(40);      % Byte count
      DATA[3]  -> RWORD(R61 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[5]  -> RWORD(R62 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[7]  -> RWORD(R63 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[9]  -> RWORD(R64 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[11] -> RWORD(R65 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[13] -> RWORD(R66 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[15] -> RWORD(R67 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[17] -> RWORD(R68 := DATA / 100;);  %0-10.00
      DATA[19] -> RWORD(R69 := DATA;);        %0-6
      DATA[21] -> RWORD(R70 := DATA;);        %0-23   h
      DATA[23] -> RWORD(R71 := DATA;);        %0-59   h
      DATA[25] -> RWORD(R72 := DATA;);        %0-23   m
      DATA[27] -> RWORD(R73 := DATA;);        %0-59   m
      DATA[29] -> RWORD(R74 := DATA;);        %0-9999 days
      DATA[31] -> RWORD(R75 := DATA;);        %0-9999 days
      DATA[33] -> RWORD(R76 := DATA;);        %0-9999 days
      DATA[35] -> RWORD(R77 := DATA;);        %0-9999 days
      DATA[37] -> RWORD(R78 := DATA;);        %0-9999 days
      DATA[39] -> RWORD(R79 := DATA;);        %0-200
      DATA[41] -> RWORD(R80 := DATA;);        %0-200

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 81-100
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonAnalog5 NAMED "Swegon analog 5" TYPEID 21205 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R81  : "Tripped alarm 2";           %Active not tripped alarm no.2
    R82  : "Tripped alarm 3";           %Active not tripped alarm no.3
    R83  : "SA Fan size";               %SA Fan size
    R84  : "EA Fan size" ;              %EA Fan size
    R85  : "OperationMode 1";           %Operation mode 1
    R86  : "OperationMode 2";           %Operation mode 2
    R87  : "OperationManual";           %Operation mode, manual
    R88  : "InputStat  1-16";           %Copy of Input Status 1-16.
    R89  : "InputStat 17-32";           %Copy of Input Status 17-32.
    R90  : "InputStat 33-48";           %Copy of Input Status 33-48.
    R91  : "HX regulator"     ["%"];    %HX regulator
    R92  : "EA Humidity"      ["%"];    %EA-humidity
    R93  : "EA HumidityTemp"  ["°C"];   %EA-humidity Temp
    R94  : "EA Dewpoint"      ["°C"];   %EA-dewpoint
    R95  : "ColdWater temp"   ["°C"];   %Chilled water Temp
    R96  : "ColdWater setp"   ["°C"];   %Chilled water Temp setpoint
    R97  : "ColdWaterOutput"  ["%"];    %Chilled water output
    R98  : "SA DewpointReg"   ["°C"];   %SA-dewpoint regulator
    R99  : "SA Humidity"      ["%"];    %SA-humidity
    R100 : "SA HumidityTemp"  ["°C"];   %SA-humidity Temp

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput5 NAMED "Register 81-100" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(80);     % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 45
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(40);      % Byte count
      DATA[3]  -> RWORD(R81 := DATA;);        %0-200
      DATA[5]  -> RWORD(R82 := DATA;);        %0-200
      DATA[7]  -> RWORD(R83 := DATA;);        %04-80
      DATA[9]  -> RWORD(R84 := DATA;);        %04-80
      DATA[11] -> RWORD(R85 := DATA;);        %0-18
      DATA[13] -> RWORD(R86 := DATA;);        %0-22
      DATA[15] -> RWORD(R87 := DATA;);        %0-3
      DATA[17] -> RWORD(R88 := DATA;);        %0-65535
      DATA[19] -> RWORD(R89 := DATA;);        %0-65535
      DATA[21] -> RWORD(R90 := DATA;);        %0-65535
      DATA[23] -> RWORD(R91 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[25] -> RWORD(R92 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[27] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R93:=(DATA-65536)/100; ELSE R93:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[29] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R94:=(DATA-65536)/100; ELSE R94:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[31] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R95:=(DATA-65536)/100; ELSE R95:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[33] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R96:=(DATA-65536)/100; ELSE R96:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[35] -> RWORD(R97 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[37] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R98:=(DATA-65536)/100; ELSE R98:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[39] -> RWORD(R99 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[41] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R100:=(DATA-65536)/100; ELSE R100:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 101-120
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonAnalog6 NAMED "Swegon analog 6" TYPEID 21206 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R101 : "SA Dewpoint"      ["°C"];   %SA-dewpoint
    R102 : "HX Coil Temp"     ["°C"];   %Coil HX. Temp
    R103 : "HX Plate Temp 1"  ["°C"];   %P.HX. Temp 1 (plate )
    R104 : "HX Plate Temp 2"  ["°C"];   %P.HX. Temp 2 (plate )
    R105 : "HX P/C Humidity"  ["%"];    %P/C.HX. Humidity (plate/coil)
    R106 : "HX R.Efficiency"  ["%"];    %R.HX. efficiency (rotary )
    R107 : "HX Coil Valve"    ["%"];    %C.HX. Valve output (coil HX)
    R108 : "HX Plate bypass"  ["%"];    %P.HX bypass output
    R109 : "SA pref p.level"  ["Pa"];   %SA prefilter press. level
    R110 : "SA pref p.limit"  ["Pa"];   %SA prefilter press. alarm lim
    R111 : "SA pref p.lev.n"  ["Pa"];   %SA prefilter press. level new
    R112 : "EA pref p.level"  ["Pa"];   %EA prefilter press. level
    R113 : "EA pref p.limit"  ["Pa"];   %EA prefilter press. alarm lim
    R114 : "EA pref p.lev.n"  ["Pa"];   %EA prefilter press. level new
    R115 : "XZ reheat level"  ["%"];    %Xzone reheat level
    R116 : "XZ AF temp"       ["°C"];   %Xzone anti frost Temp
    R117 : "XZ CoolLevel"     ["%"];    %Xzone cooling level
    R118 : "XZ CoolStepTime"  ["s"];    %Xzone cool step time
    R119 : "XZ CoolResTime1"  ["s"];    %Xzone cool relay 1 restart time
    R120 : "XZ CoolResTime2"  ["s"];    %Xzone cool relay 2 restart time

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput6 NAMED "Register101-120" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(100);    % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of registers

    ANSWER SIZE 45
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(40);      % Byte count
      DATA[3]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R101:=(DATA-65536)/100; ELSE R101:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[5]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R102:=(DATA-65536)/100; ELSE R102:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[7]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R103:=(DATA-65536)/100; ELSE R103:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[9]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R104:=(DATA-65536)/100; ELSE R104:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[11] -> RWORD(R105 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[13] -> RWORD(R106 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[15] -> RWORD(R107 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[17] -> RWORD(R108 := DATA;);        %0-100    %
      DATA[19] -> RWORD(R109 := DATA;);        %50-300   Pa
      DATA[21] -> RWORD(R110 := DATA;);        %50-300   Pa
      DATA[23] -> RWORD(R111 := DATA;);        %50-300   Pa
      DATA[25] -> RWORD(R112 := DATA;);        %50-300   Pa
      DATA[27] -> RWORD(R113 := DATA;);        %50-300   Pa
      DATA[29] -> RWORD(R114 := DATA;);        %50-300   Pa
      DATA[31] -> RWORD(R115 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[33] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R116:=(DATA-65536)/100; ELSE R116:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[35] -> RWORD(R117 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[37] -> RWORD(R118 := DATA;);        %0-600  s
      DATA[39] -> RWORD(R119 := DATA;);        %0-900  s
      DATA[41] -> RWORD(R120 := DATA;);        %0-900  s

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read input registers 121-136
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading Analog status
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonAnalog7 NAMED "Swegon analog 7" TYPEID 21207 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    R121 : "XZ SA TempReg"    ["°C"];   %Xzone SA Temp regulator
    R122 : "XZ EA TempReg"    ["°C"];   %Xzone EA Temp regulator
    R123 : "XZ SA Temp"       ["°C"];   %Xzone SA Temp
    R124 : "XZ EA/Room temp"  ["°C"];   %Xzone EA/Room Temp
    R125 : "PreHeat temp"     ["°C"];   %Pre-heating air Temp
    R126 : "PreHeat templev"  ["%"];    %Pre-heating level
    R127 : "PreHeat AF temp"  ["°C"];   %Pre-heating anti frost Temp
    R128 : "ReCO2 input"      ["%"];    %ReCO2 CO2 input
    R129 : "ReCO2 IntDamper"  ["%"];    %ReCO2 internal damper outp
    R130 : "ReCO2 ExtDamper"  ["%"];    %ReCO2 external damper outp
    R131 : "ReCO2 OAFlow"     ["l/s"];  %ReCO2 outdoor airflow
    R132 : "ReCO2 OAF.Setp."  ["l/s"];  %ReCO2 outdoor airflow  setp.
    R133 : "ReCO2 OAPressur"  ["Pa"];   %ReCO2 outdoor airflow press.
    R134 : "Preheat time"     ["days"]; %Preheat operation time
    R135 : "XZ Cool time"     ["days"]; %Xzone cool operation time
    R136 : "XZ Reheat time"   ["days"]; %Xzone reheat operation time

    %% Added 100330 PW
    R137 : "SA-D temp"        ["°C"];   %SA-D temp
    R138 : "EA-D temp"        ["°C"];   %EA-D temp
    R139 : "AYC heat temp"    ["°C"];   %AYC heat temp
    R140 : "AYC heat Setp."   ["°C"];   %AYC heat setpoint
   %R141 : "AYC heat Valve"   ["%"];    %AYC heat valve output

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM AnalogInput7 NAMED "Register121-141" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]  := RWORD(120);    % Start address register
      DATA[4]  := RWORD(21);     % Number of registers 100330

    ANSWER SIZE 47
      DATA[0]   = BYTE(Id);      % ID
      DATA[1]   = HEX(04);       % Modbus command "04h" Read registers
      DATA[2]   = BYTE(42);      % Byte count 100330
      DATA[3]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R121:=(DATA-65536)/100; ELSE R121:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[5]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R122:=(DATA-65536)/100; ELSE R122:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[7]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R123:=(DATA-65536)/100; ELSE R123:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[9]  -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R124:=(DATA-65536)/100; ELSE R124:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[11] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R125:=(DATA-65536)/100; ELSE R125:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[13] -> RWORD(R126 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[15] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R127:=(DATA-65536)/100; ELSE R127:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C
      DATA[17] -> RWORD(R128 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[19] -> RWORD(R129 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[21] -> RWORD(R130 := DATA / 100;);  %0-100.00 %
      DATA[23] -> RWORD(R131 := DATA;);        %0-8200  l/s
      DATA[25] -> RWORD(R132 := DATA;);        %0-8200  l/s
      DATA[27] -> RWORD(R133 := DATA;);        %0-2000  Pa
      DATA[29] -> RWORD(R134 := DATA;);        %0-9999  days
      DATA[31] -> RWORD(R135 := DATA;);        %0-9999  days
      DATA[33] -> RWORD(R136 := DATA;);        %0-9999  days

      % Added 100330
      DATA[35] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R137:=(DATA-65536)/100; ELSE R137:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C PV 5.07
      DATA[37] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R138:=(DATA-65536)/100; ELSE R138:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C PV 5.07
      DATA[39] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R139:=(DATA-65536)/100; ELSE R139:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C PV 5.07
      DATA[41] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R140:=(DATA-65536)/100; ELSE R140:=DATA/100; ENDIF;);  %-55.00-125.00°C PV 5.07
     %DATA[43] -> RWORD(IF (DATA>=32768) THEN R141:=(DATA-65536)/100; ELSE R141:=DATA/100; ENDIF;);  %     0-100.00%  PV 5.07

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read digital inputs 1-20
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading digital inputs
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonDigital1 NAMED "Swegon DI 1" TYPEID 21208 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    DI1  : "Heat relay";        %Heat relay output
    DI2  : "Cool relay 1";      %Cool relay output 1
    DI3  : "Cool relay 2";      %Cool relay output 2
    DI4  : "Fan low speed";     %Low speed relay output
    DI5  : "Fan high speed";    %High speed relay output
    DI6  : "A-alarm relay";     %A-alarm relay
    DI7  : "B-alarm relay";     %B-alarm relay
    DI8  : "Operation relay";   %Operation relay output
    DI9  : "Damper relay";      %Damper relay output
    DI10 : "Ind. Low speed";    %External low speed input
    DI11 : "Ind. High speed";   %External high speed input
    DI12 : "Ind. Alarm 1";      %External alarm 1 input
    DI13 : "Ind. Alarm 2";      %External alarm 2 input
    DI14 : "Ind. Fire alarm";   %External fire alarm input.
    DI15 : "Ind. Stop input";   %External stop input
    DI16 : "DIP Switch 1";      %DIP Switch 1
    DI17 : "DIP Switch 2";      %DIP Switch 2
    DI18 : "DIP Switch 3";      %DIP Switch 3
    DI19 : "DIP Switch 4";      %DIP Switch 4
    DI20 : "DIP Switch 5";      %DIP Switch 5

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM DigitalInput1 NAMED "DI 1-20" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(02);       % Modbus command "02h" read discrete input (bit)
      DATA[2]  := RWORD(0);      % Start adress
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of inputs

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(02);
      DATA[2]   = BYTE(3);
      DATA[3]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI1 := 1; ELSE DI1 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI2 := 1; ELSE DI2 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI3 := 1; ELSE DI3 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI4 := 1; ELSE DI4 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 16)  THEN DI5 := 1; ELSE DI5 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 32)  THEN DI6 := 1; ELSE DI6 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 64)  THEN DI7 := 1; ELSE DI7 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 128) THEN DI8 := 1; ELSE DI8 := 0; ENDIF;
                       );
      DATA[4]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI9 := 1; ELSE DI9 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI10:= 1; ELSE DI10:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI11:= 1; ELSE DI11:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI12:= 1; ELSE DI12:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 16)  THEN DI13:= 1; ELSE DI13:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 32)  THEN DI14:= 1; ELSE DI14:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 64)  THEN DI15:= 1; ELSE DI15:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 128) THEN DI16:= 1; ELSE DI16:= 0; ENDIF;
                       );
      DATA[5]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI17:= 1; ELSE DI17:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI18:= 1; ELSE DI18:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI19:= 1; ELSE DI19:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI20:= 1; ELSE DI20:= 0; ENDIF;
                       );

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read digital inputs 21-40
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading digital inputs
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonDigital2 NAMED "Swegon DI 2" TYPEID 21209 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    DI21 : "DIP Switch 6";      %DIP Switch 6
    DI22 : "Reserve 1";         %Reserve 1
    DI23 : "Reserve 2";         %Reserve 2
    DI24 : "Heat exch. pump";   %(C.HX.) HX pump output
    DI25 : "Heat exch. rot.";   %(R.HX.) Rotation  status
    DI26 : "Xzone heat rel.";   %Xzone heat relay output
    DI27 : "Xzone cool R1";     %Xzone cool relay output 1
    DI28 : "Xzone cool R2";     %Xzone cool relay output 2
    DI29 : "Pre-heat relay";    %Pre-heat relay output
    DI30 : "Reserve 9";         %Reserve 9
    DI31 : "Reserve 10";        %Reserve 10
    DI32 : "Reserve 11";        %Reserve 11
    DI33 : "Reserve 12";        %Reserve 12
    DI34 : "Reserve 13";        %Reserve 13
    DI35 : "Reserve 14";        %Reserve 14
    DI36 : "Reserve 15";        %Reserve 15
    DI37 : "Reserve 16";        %Reserve 16
    DI38 : "Reserve 17";        %Reserve 17
    DI39 : "Reserve 18";        %Reserve 18
    DI40 : "Reserve 19";        %Reserve 19

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM DigitalInput2 NAMED "DI 21-40" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(02);       % Modbus command "02h" read discrete input (bit)
      DATA[2]  := RWORD(20);     % Start adress
      DATA[4]  := RWORD(20);     % Number of inputs

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(02);
      DATA[2]   = BYTE(3);
      DATA[3]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI21:= 1; ELSE DI21:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI22:= 1; ELSE DI22:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI23:= 1; ELSE DI23:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI24:= 1; ELSE DI24:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 16)  THEN DI25:= 1; ELSE DI25:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 32)  THEN DI26:= 1; ELSE DI26:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 64)  THEN DI27:= 1; ELSE DI27:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 128) THEN DI28:= 1; ELSE DI28:= 0; ENDIF;
                       );
      DATA[4]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI29:= 1; ELSE DI29:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI30:= 1; ELSE DI30:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI31:= 1; ELSE DI31:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI32:= 1; ELSE DI32:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 16)  THEN DI33:= 1; ELSE DI33:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 32)  THEN DI34:= 1; ELSE DI34:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 64)  THEN DI35:= 1; ELSE DI35:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 128) THEN DI36:= 1; ELSE DI36:= 0; ENDIF;
                       );
      DATA[5]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI37:= 1; ELSE DI37:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI38:= 1; ELSE DI38:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI39:= 1; ELSE DI39:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI40:= 1; ELSE DI40:= 0; ENDIF;
                       );

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read digital inputs 41-51
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading digital inputs
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonDigital3 NAMED "Swegon DI 3" TYPEID 21210 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    DI41 : "Reserve 20";        %Reserve 20              1x0041
    DI42 : "Reserve 21";        %Reserve 21              1x0042
    DI43 : "Reserve 22";        %Reserve 22              1x0043
    DI44 : "Reserve 23";        %Reserve 23              1x0044
    DI45 : "Reserve 24";        %Reserve 24              1x0045
    DI46 : "Reserve 25";        %Reserve 25              1x0046
    DI47 : "Reserve 26";        %Reserve 26              1x0047
    DI48 : "Reserve 27";        %Reserve 27              1x0048
    DI49 : "Status alarm 1";    %Status alarm number 1   1x0049
    DI50 : "Status alarm 2";    %Status alarm number 2   1x0050
    DI51 : "Status alarm 3";    %Status alarm number 3   1x0051

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM DigitalInput3 NAMED "DI 41-51" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(02);       % Modbus command "02h" read discrete input (bit)
      DATA[2]  := RWORD(40);     % Start adress
      DATA[4]  := RWORD(11);     % Number of inputs

    ANSWER SIZE 7
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(02);
      DATA[2]   = BYTE(2);
      DATA[3]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI41:= 1; ELSE DI41:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI42:= 1; ELSE DI42:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI43:= 1; ELSE DI43:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI44:= 1; ELSE DI44:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 16)  THEN DI45:= 1; ELSE DI45:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 32)  THEN DI46:= 1; ELSE DI46:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 64)  THEN DI47:= 1; ELSE DI47:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 128) THEN DI48:= 1; ELSE DI48:= 0; ENDIF;
                       );
      DATA[4]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI49:= 1; ELSE DI49:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI50:= 1; ELSE DI50:= 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI51:= 1; ELSE DI51:= 0; ENDIF;
                       );

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read digital inputs 248-251
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading digital inputs
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
%
DEVICETYPE SwegonDigital4 NAMED "Swegon DI 4" TYPEID 21211 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    DI248 : "Status al. 200";    %Status alarm number 200
    DI249 : "Status info 1";     %Status info  number 1
    DI250 : "Status info 2";     %Status info  number 2
    DI251 : "Status info 3";     %Status info  number 3

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM DigitalInput4 NAMED "DI 248-251" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(02);       % Modbus command "02h" read discrete input (bit)
      DATA[2]  := RWORD(247);    % Start adress
      DATA[4]  := RWORD(4);      % Number of inputs

    ANSWER SIZE 6
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(02);
      DATA[2]   = BYTE(1);
      DATA[3]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI248 := 1; ELSE DI248 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 2)   THEN DI249 := 1; ELSE DI249 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 4)   THEN DI250 := 1; ELSE DI250 := 0; ENDIF;
                       IF (DATA & 8)   THEN DI251 := 1; ELSE DI251 := 0; ENDIF;
                       );

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 read digital input 348
%
% Settings module:
%       Parity: None
%       Baud:   9600
%       Mode:   RTU
%
% Note! Telegram for reading digital inputs
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2008-01-03 inital version
% History: 2008-08-08 Answer size changed from 8 to 6 PW
%
DEVICETYPE SwegonDigital5 NAMED "Swegon DI 5" TYPEID 21212 IS

  PARAMETER
    Id         : "Address";

  PUBLIC
    DI348 : "Status info 100";   %Status info  number 100    1x0348

  PRIVATE

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM DigitalInput5 NAMED "DI 348" IS
    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);      % Modbus unit address
      DATA[1]  := HEX(02);       % Modbus command "02h" read discrete input (bit)
      DATA[2]  := RWORD(347);    % Start adress
      DATA[4]  := RWORD(1);      % Number of inputs

    ANSWER SIZE 6
      DATA[0]   = BYTE(Id);
      DATA[1]   = HEX(02);
      DATA[2]   = BYTE(1);
      DATA[3]  -> BYTE(IF (DATA & 1)   THEN DI348 := 1; ELSE DI348 := 0; ENDIF;
                       );

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Device definition for SWEGON GOLD 04-80 set register value
%
% Settings module: Parity:None, Baud:9600, Mode:RTU
%
% Author:  Peter Widetun, ABELKO AB Luleå
% History: 2010-04-09 inital version
%
DEVICETYPE SwegonSettings NAMED "Swegon settings" TYPEID 21219 IS

  PARAMETER

   Id   : "Address";

   % Jag vill ställa börvärde för frånluft.
   %  Börvärde flöde lågfart tilluft,
   %  Börvärde flöde högfart tilluft,
   %  Börvärde flöde lågfart frånluft,
   %  Börvärde flöde högfart frånluft.

   %R001  : "SA Flow Setp.L" ["l/s"]; % 4x0001 SA Low  speed airflow setpoint  0-8200l/s
   %R002  : "SA Flow Setp.H" ["l/s"]; % 4x0002 SA High speed airflow setpoint  0-8200l/s
   %R005  : "EA Flow Setp.L" ["l/s"]; % 4x0005 EA Low  speed airflow setpoint  0-8200l/s
   %R006  : "EA Flow Setp.H" ["l/s"]; % 4x0006 EA High speed airflow setpoint  0-8200l/s

   %R009  : "SA Press Setp.L"["Pa"];  % 4x0009 SA Low  speed pressure setpoint 20-750Pa
   %R010  : "SA Press Setp.H"["Pa"];  % 4x0010 SA High speed pressure setpoint 20-750Pa
   %R013  : "EA Press Setp.L"["Pa"];  % 4x0013 EA Low  speed pressure setpoint 20-750Pa
   %R014  : "EA Press Setp.H"["Pa"];  % 4x0014 EA High speed pressure setpoint 20-750Pa

   R175  : "Operation mode" [""];    % Communication operation mode 0 - 4 PV 5.00
                                     % Setting of unit operation mode from communication.
                                     % 0=Auto operation,
                                     % 1=Communication Stop 1,
                                     % 2=Communication Low speed,
                                     % 3=Communication High speed.
                                     % 4=Communication Stop 2 (New in PV 5.00)
                                     %   Summer night cooling, intermittent night heat and
                                     %   morning boost functions operates at stop 2.

   %R041  : "SA TempSP"      ["°C"];  % Supply air temperature setting       10.00-40.00°C
   R322  : "Xzone SA TempSP"["°C"];  % Xzone supply air temperature setting 10.00-40.00°C PV 5.00

  PUBLIC

  PRIVATE
   Cnt;

  BAUDRATE 9600;

  CHECKSUM MODBUS SWAPPED;

  TELEGRAM Settings1 NAMED "Setvalues" IS

    QUESTION
      DATA[0]  := BYTE(Id);
      DATA[1]  := HEX(06);            %Write singel register
      DATA[2]  <- RWORD(              %Start adress (regnr-1)
        
        Cnt := Cnt + 1;
        IF Cnt>1 THEN Cnt:=0; ENDIF;  %Ändra villkoret beroende på antal register x
                                      %att ställa. Skriv "Cnt>x"
        
        %                       Adress=Register-1
        IF    Cnt=0 THEN DATA := 174; %Register = 175
        ELSIF Cnt=1 THEN DATA := 321; %Register = 322
       %ELSIF Cnt=2 THEN DATA := 40;  %Register = 41
       %ELSIF Cnt=3 THEN DATA := 321; %Register = 322
       %ELSIF Cnt=4 THEN DATA := 9;   %Register = 10
       %ELSIF Cnt=5 THEN DATA := 13;  %Register = 14
       %ELSIF Cnt=6 THEN DATA := 40;  %Register = 41
       %ELSIF Cnt=7 THEN DATA := 321; %Register = 322
       %ELSIF Cnt=8 THEN DATA := 9;   %Register = 10
        ENDIF;
      );

      DATA[4]  <- RWORD(
        
        IF    Cnt=0 THEN
          IF    R175<0    THEN DATA := 0;     % Operation mode 0-4
          ELSIF R175>4    THEN DATA := 0;
          ELSE                 DATA := R175;
          ENDIF;
        ELSIF Cnt=1 THEN
          IF    R322<10   THEN DATA := 1000;  % 10.00-40.00°C
          ELSIF R322>40   THEN DATA := 4000;
          ELSE                 DATA := R322*100;
          ENDIF;
       %ELSIF Cnt=2 THEN
       %  IF    R041<10   THEN DATA := 1000;  % 10.00-40.00°C
       %  ELSIF R041>40   THEN DATA := 4000;
       %  ELSE                 DATA := R041*100;
       %  ENDIF;
       %ELSIF Cnt=3 THEN
       %  IF    R322<10   THEN DATA := 1000;  % 10.00-40.00°C
       %  ELSIF R322>40   THEN DATA := 4000;
       %  ELSE                 DATA := R322*100;
       %  ENDIF;
       %ELSIF Cnt=4 THEN
       %  IF    R010<20   THEN DATA := 20;    % 20-750Pa
       %  ELSIF R010>750  THEN DATA := 750;
       %  ELSE                 DATA := R010;
       %  ENDIF;
       %ELSIF Cnt=5 THEN
       %  IF    R014<20   THEN DATA := 20;    % 20-750Pa
       %  ELSIF R014>750  THEN DATA := 750;
       %  ELSE                 DATA := R014;
       %  ENDIF;
       %ELSIF Cnt=6 THEN
       %  IF    R041<10   THEN DATA := 1000;  % 10.00-40.00°C
       %  ELSIF R041>40   THEN DATA := 4000;
       %  ELSE                 DATA := R041*100;
       %  ENDIF;
       %ELSIF Cnt=7 THEN
       %  IF    R322<10   THEN DATA := 1000;  % 10.00-40.00°C
       %  ELSIF R322>40   THEN DATA := 4000;
       %  ELSE                 DATA := R322*100;
       %  ENDIF;
       %ELSIF Cnt=8 THEN
       %   IF    R010<20   THEN DATA := 20;    % 20-750Pa
       %  ELSIF R010>750  THEN DATA := 750;
       %  ELSE                 DATA := R010;
       %  ENDIF;

        ENDIF;

      );

    ANSWER SIZE 8
      DATA[0] = BYTE(Id);
      DATA[1] = HEX(06);

    TIMEOUT 2000

  END;

END;

Användarnas noteringar

Du måste vara inloggad för att göra en notering. Bli medlem eller logga in. Vi använder en moderator som godkänner noteringarna innan de visas.